23/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98583
G.Nhất 27637
G.Nhì 48674 - 08303
G.Ba 38452 - 65186 - 63608
41365 - 83456 - 22594
G.Tư 0336 - 7253 - 7392 - 4643
G.Năm 7746 - 8169 - 3831
8581 - 2202 - 5244
G.Sáu 279 - 973 - 445
G.Bảy 59 - 96 - 38 - 55

23/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98583
G.Nhất 27637
G.Nhì 48674 - 08303
G.Ba 38452 - 65186 - 63608
41365 - 83456 - 22594
G.Tư 0336 - 7253 - 7392 - 4643
G.Năm 7746 - 8169 - 3831
8581 - 2202 - 5244
G.Sáu 279 - 973 - 445
G.Bảy 59 - 96 - 38 - 55

23/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98583
G.Nhất 27637
G.Nhì 48674 - 08303
G.Ba 38452 - 65186 - 63608
41365 - 83456 - 22594
G.Tư 0336 - 7253 - 7392 - 4643
G.Năm 7746 - 8169 - 3831
8581 - 2202 - 5244
G.Sáu 279 - 973 - 445
G.Bảy 59 - 96 - 38 - 55

23/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98583
G.Nhất 27637
G.Nhì 48674 - 08303
G.Ba 38452 - 65186 - 63608
41365 - 83456 - 22594
G.Tư 0336 - 7253 - 7392 - 4643
G.Năm 7746 - 8169 - 3831
8581 - 2202 - 5244
G.Sáu 279 - 973 - 445
G.Bảy 59 - 96 - 38 - 55