23/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 50296
G.Nhất 57174
G.Nhì 73432 - 78564
G.Ba 05200 - 75753 - 67380
96889 - 53231 - 42760
G.Tư 3722 - 2600 - 7337 - 5030
G.Năm 7144 - 0639 - 3775
7603 - 4176 - 4792
G.Sáu 562 - 922 - 867
G.Bảy 42 - 96 - 67 - 86

23/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 50296
G.Nhất 57174
G.Nhì 73432 - 78564
G.Ba 05200 - 75753 - 67380
96889 - 53231 - 42760
G.Tư 3722 - 2600 - 7337 - 5030
G.Năm 7144 - 0639 - 3775
7603 - 4176 - 4792
G.Sáu 562 - 922 - 867
G.Bảy 42 - 96 - 67 - 86

23/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 50296
G.Nhất 57174
G.Nhì 73432 - 78564
G.Ba 05200 - 75753 - 67380
96889 - 53231 - 42760
G.Tư 3722 - 2600 - 7337 - 5030
G.Năm 7144 - 0639 - 3775
7603 - 4176 - 4792
G.Sáu 562 - 922 - 867
G.Bảy 42 - 96 - 67 - 86

23/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 50296
G.Nhất 57174
G.Nhì 73432 - 78564
G.Ba 05200 - 75753 - 67380
96889 - 53231 - 42760
G.Tư 3722 - 2600 - 7337 - 5030
G.Năm 7144 - 0639 - 3775
7603 - 4176 - 4792
G.Sáu 562 - 922 - 867
G.Bảy 42 - 96 - 67 - 86