23/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28501
G.Nhất 82333
G.Nhì 70755 - 12632
G.Ba 66679 - 45096 - 22032
03494 - 56778 - 44165
G.Tư 3608 - 4908 - 3979 - 2964
G.Năm 0657 - 1605 - 8402
0155 - 6459 - 6512
G.Sáu 582 - 872 - 699
G.Bảy 16 - 36 - 43 - 49

23/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28501
G.Nhất 82333
G.Nhì 70755 - 12632
G.Ba 66679 - 45096 - 22032
03494 - 56778 - 44165
G.Tư 3608 - 4908 - 3979 - 2964
G.Năm 0657 - 1605 - 8402
0155 - 6459 - 6512
G.Sáu 582 - 872 - 699
G.Bảy 16 - 36 - 43 - 49

23/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28501
G.Nhất 82333
G.Nhì 70755 - 12632
G.Ba 66679 - 45096 - 22032
03494 - 56778 - 44165
G.Tư 3608 - 4908 - 3979 - 2964
G.Năm 0657 - 1605 - 8402
0155 - 6459 - 6512
G.Sáu 582 - 872 - 699
G.Bảy 16 - 36 - 43 - 49

23/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 28501
G.Nhất 82333
G.Nhì 70755 - 12632
G.Ba 66679 - 45096 - 22032
03494 - 56778 - 44165
G.Tư 3608 - 4908 - 3979 - 2964
G.Năm 0657 - 1605 - 8402
0155 - 6459 - 6512
G.Sáu 582 - 872 - 699
G.Bảy 16 - 36 - 43 - 49