23/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 18770
G.Nhất 09867
G.Nhì 55354 - 91672
G.Ba 93994 - 82223 - 33021
54197 - 13852 - 23373
G.Tư 6430 - 4244 - 7985 - 1673
G.Năm 7187 - 8356 - 9750
3393 - 9120 - 0260
G.Sáu 723 - 480 - 113
G.Bảy 62 - 46 - 75 - 99

23/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 18770
G.Nhất 09867
G.Nhì 55354 - 91672
G.Ba 93994 - 82223 - 33021
54197 - 13852 - 23373
G.Tư 6430 - 4244 - 7985 - 1673
G.Năm 7187 - 8356 - 9750
3393 - 9120 - 0260
G.Sáu 723 - 480 - 113
G.Bảy 62 - 46 - 75 - 99

23/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 18770
G.Nhất 09867
G.Nhì 55354 - 91672
G.Ba 93994 - 82223 - 33021
54197 - 13852 - 23373
G.Tư 6430 - 4244 - 7985 - 1673
G.Năm 7187 - 8356 - 9750
3393 - 9120 - 0260
G.Sáu 723 - 480 - 113
G.Bảy 62 - 46 - 75 - 99

23/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 18770
G.Nhất 09867
G.Nhì 55354 - 91672
G.Ba 93994 - 82223 - 33021
54197 - 13852 - 23373
G.Tư 6430 - 4244 - 7985 - 1673
G.Năm 7187 - 8356 - 9750
3393 - 9120 - 0260
G.Sáu 723 - 480 - 113
G.Bảy 62 - 46 - 75 - 99