23/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12662
G.Nhất 00576
G.Nhì 93787 - 32156
G.Ba 42431 - 29249 - 41410
54961 - 60765 - 61044
G.Tư 0648 - 9835 - 4471 - 5979
G.Năm 6116 - 9869 - 4838
4220 - 8575 - 1003
G.Sáu 621 - 691 - 365
G.Bảy 28 - 23 - 46 - 17

23/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12662
G.Nhất 00576
G.Nhì 93787 - 32156
G.Ba 42431 - 29249 - 41410
54961 - 60765 - 61044
G.Tư 0648 - 9835 - 4471 - 5979
G.Năm 6116 - 9869 - 4838
4220 - 8575 - 1003
G.Sáu 621 - 691 - 365
G.Bảy 28 - 23 - 46 - 17

23/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12662
G.Nhất 00576
G.Nhì 93787 - 32156
G.Ba 42431 - 29249 - 41410
54961 - 60765 - 61044
G.Tư 0648 - 9835 - 4471 - 5979
G.Năm 6116 - 9869 - 4838
4220 - 8575 - 1003
G.Sáu 621 - 691 - 365
G.Bảy 28 - 23 - 46 - 17

23/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 12662
G.Nhất 00576
G.Nhì 93787 - 32156
G.Ba 42431 - 29249 - 41410
54961 - 60765 - 61044
G.Tư 0648 - 9835 - 4471 - 5979
G.Năm 6116 - 9869 - 4838
4220 - 8575 - 1003
G.Sáu 621 - 691 - 365
G.Bảy 28 - 23 - 46 - 17