24/07
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77196
G.Nhất 11985
G.Nhì 46835 - 63116
G.Ba 72908 - 80575 - 20455
08599 - 26875 - 04148
G.Tư 2663 - 9444 - 7017 - 7483
G.Năm 3469 - 5539 - 9297
1063 - 5802 - 7411
G.Sáu 400 - 645 - 796
G.Bảy 92 - 22 - 19 - 60

24/07
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77196
G.Nhất 11985
G.Nhì 46835 - 63116
G.Ba 72908 - 80575 - 20455
08599 - 26875 - 04148
G.Tư 2663 - 9444 - 7017 - 7483
G.Năm 3469 - 5539 - 9297
1063 - 5802 - 7411
G.Sáu 400 - 645 - 796
G.Bảy 92 - 22 - 19 - 60

24/07
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77196
G.Nhất 11985
G.Nhì 46835 - 63116
G.Ba 72908 - 80575 - 20455
08599 - 26875 - 04148
G.Tư 2663 - 9444 - 7017 - 7483
G.Năm 3469 - 5539 - 9297
1063 - 5802 - 7411
G.Sáu 400 - 645 - 796
G.Bảy 92 - 22 - 19 - 60

24/07
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77196
G.Nhất 11985
G.Nhì 46835 - 63116
G.Ba 72908 - 80575 - 20455
08599 - 26875 - 04148
G.Tư 2663 - 9444 - 7017 - 7483
G.Năm 3469 - 5539 - 9297
1063 - 5802 - 7411
G.Sáu 400 - 645 - 796
G.Bảy 92 - 22 - 19 - 60