24/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43128
G.Nhất 44563
G.Nhì 98690 - 24861
G.Ba 41626 - 17147 - 17306
12257 - 98561 - 44455
G.Tư 0184 - 3385 - 5782 - 5259
G.Năm 4980 - 9837 - 6724
7179 - 5561 - 7048
G.Sáu 992 - 484 - 180
G.Bảy 71 - 87 - 68 - 09

24/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43128
G.Nhất 44563
G.Nhì 98690 - 24861
G.Ba 41626 - 17147 - 17306
12257 - 98561 - 44455
G.Tư 0184 - 3385 - 5782 - 5259
G.Năm 4980 - 9837 - 6724
7179 - 5561 - 7048
G.Sáu 992 - 484 - 180
G.Bảy 71 - 87 - 68 - 09

24/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43128
G.Nhất 44563
G.Nhì 98690 - 24861
G.Ba 41626 - 17147 - 17306
12257 - 98561 - 44455
G.Tư 0184 - 3385 - 5782 - 5259
G.Năm 4980 - 9837 - 6724
7179 - 5561 - 7048
G.Sáu 992 - 484 - 180
G.Bảy 71 - 87 - 68 - 09

24/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 43128
G.Nhất 44563
G.Nhì 98690 - 24861
G.Ba 41626 - 17147 - 17306
12257 - 98561 - 44455
G.Tư 0184 - 3385 - 5782 - 5259
G.Năm 4980 - 9837 - 6724
7179 - 5561 - 7048
G.Sáu 992 - 484 - 180
G.Bảy 71 - 87 - 68 - 09