25/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64510
G.Nhất 09008
G.Nhì 71487 - 36603
G.Ba 66023 - 89454 - 82827
22957 - 17549 - 17008
G.Tư 3722 - 8070 - 5731 - 5338
G.Năm 6190 - 5930 - 8393
8216 - 5341 - 5499
G.Sáu 555 - 452 - 958
G.Bảy 21 - 29 - 85 - 35

25/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64510
G.Nhất 09008
G.Nhì 71487 - 36603
G.Ba 66023 - 89454 - 82827
22957 - 17549 - 17008
G.Tư 3722 - 8070 - 5731 - 5338
G.Năm 6190 - 5930 - 8393
8216 - 5341 - 5499
G.Sáu 555 - 452 - 958
G.Bảy 21 - 29 - 85 - 35

25/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64510
G.Nhất 09008
G.Nhì 71487 - 36603
G.Ba 66023 - 89454 - 82827
22957 - 17549 - 17008
G.Tư 3722 - 8070 - 5731 - 5338
G.Năm 6190 - 5930 - 8393
8216 - 5341 - 5499
G.Sáu 555 - 452 - 958
G.Bảy 21 - 29 - 85 - 35

25/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64510
G.Nhất 09008
G.Nhì 71487 - 36603
G.Ba 66023 - 89454 - 82827
22957 - 17549 - 17008
G.Tư 3722 - 8070 - 5731 - 5338
G.Năm 6190 - 5930 - 8393
8216 - 5341 - 5499
G.Sáu 555 - 452 - 958
G.Bảy 21 - 29 - 85 - 35