25/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 35855
G.Nhất 42177
G.Nhì 20074 - 32589
G.Ba 86484 - 98975 - 32529
41999 - 83797 - 88245
G.Tư 2972 - 1141 - 5546 - 9411
G.Năm 7013 - 8211 - 8017
1160 - 4564 - 7055
G.Sáu 631 - 833 - 406
G.Bảy 69 - 98 - 05 - 73

25/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 35855
G.Nhất 42177
G.Nhì 20074 - 32589
G.Ba 86484 - 98975 - 32529
41999 - 83797 - 88245
G.Tư 2972 - 1141 - 5546 - 9411
G.Năm 7013 - 8211 - 8017
1160 - 4564 - 7055
G.Sáu 631 - 833 - 406
G.Bảy 69 - 98 - 05 - 73

25/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 35855
G.Nhất 42177
G.Nhì 20074 - 32589
G.Ba 86484 - 98975 - 32529
41999 - 83797 - 88245
G.Tư 2972 - 1141 - 5546 - 9411
G.Năm 7013 - 8211 - 8017
1160 - 4564 - 7055
G.Sáu 631 - 833 - 406
G.Bảy 69 - 98 - 05 - 73

25/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 35855
G.Nhất 42177
G.Nhì 20074 - 32589
G.Ba 86484 - 98975 - 32529
41999 - 83797 - 88245
G.Tư 2972 - 1141 - 5546 - 9411
G.Năm 7013 - 8211 - 8017
1160 - 4564 - 7055
G.Sáu 631 - 833 - 406
G.Bảy 69 - 98 - 05 - 73