25/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54296
G.Nhất 54643
G.Nhì 85240 - 19833
G.Ba 47082 - 32268 - 46213
34273 - 56000 - 09457
G.Tư 5564 - 0066 - 2488 - 4437
G.Năm 7455 - 3884 - 3745
8018 - 4711 - 4882
G.Sáu 184 - 517 - 673
G.Bảy 68 - 19 - 21 - 48

25/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54296
G.Nhất 54643
G.Nhì 85240 - 19833
G.Ba 47082 - 32268 - 46213
34273 - 56000 - 09457
G.Tư 5564 - 0066 - 2488 - 4437
G.Năm 7455 - 3884 - 3745
8018 - 4711 - 4882
G.Sáu 184 - 517 - 673
G.Bảy 68 - 19 - 21 - 48

25/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54296
G.Nhất 54643
G.Nhì 85240 - 19833
G.Ba 47082 - 32268 - 46213
34273 - 56000 - 09457
G.Tư 5564 - 0066 - 2488 - 4437
G.Năm 7455 - 3884 - 3745
8018 - 4711 - 4882
G.Sáu 184 - 517 - 673
G.Bảy 68 - 19 - 21 - 48

25/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54296
G.Nhất 54643
G.Nhì 85240 - 19833
G.Ba 47082 - 32268 - 46213
34273 - 56000 - 09457
G.Tư 5564 - 0066 - 2488 - 4437
G.Năm 7455 - 3884 - 3745
8018 - 4711 - 4882
G.Sáu 184 - 517 - 673
G.Bảy 68 - 19 - 21 - 48