25/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 26550
G.Nhất 29832
G.Nhì 77662 - 58122
G.Ba 25242 - 48879 - 52017
72008 - 10032 - 96515
G.Tư 8040 - 0591 - 5337 - 1115
G.Năm 5929 - 0387 - 1994
6644 - 6227 - 6337
G.Sáu 019 - 154 - 662
G.Bảy 75 - 97 - 59 - 79

25/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 26550
G.Nhất 29832
G.Nhì 77662 - 58122
G.Ba 25242 - 48879 - 52017
72008 - 10032 - 96515
G.Tư 8040 - 0591 - 5337 - 1115
G.Năm 5929 - 0387 - 1994
6644 - 6227 - 6337
G.Sáu 019 - 154 - 662
G.Bảy 75 - 97 - 59 - 79

25/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 26550
G.Nhất 29832
G.Nhì 77662 - 58122
G.Ba 25242 - 48879 - 52017
72008 - 10032 - 96515
G.Tư 8040 - 0591 - 5337 - 1115
G.Năm 5929 - 0387 - 1994
6644 - 6227 - 6337
G.Sáu 019 - 154 - 662
G.Bảy 75 - 97 - 59 - 79

25/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 26550
G.Nhất 29832
G.Nhì 77662 - 58122
G.Ba 25242 - 48879 - 52017
72008 - 10032 - 96515
G.Tư 8040 - 0591 - 5337 - 1115
G.Năm 5929 - 0387 - 1994
6644 - 6227 - 6337
G.Sáu 019 - 154 - 662
G.Bảy 75 - 97 - 59 - 79