25/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 44188
G.Nhất 53421
G.Nhì 45059 - 72084
G.Ba 17891 - 27596 - 77786
01952 - 14936 - 22174
G.Tư 4546 - 7497 - 9332 - 7944
G.Năm 5018 - 6027 - 9634
6974 - 2142 - 0264
G.Sáu 879 - 328 - 792
G.Bảy 76 - 62 - 84 - 80

25/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 44188
G.Nhất 53421
G.Nhì 45059 - 72084
G.Ba 17891 - 27596 - 77786
01952 - 14936 - 22174
G.Tư 4546 - 7497 - 9332 - 7944
G.Năm 5018 - 6027 - 9634
6974 - 2142 - 0264
G.Sáu 879 - 328 - 792
G.Bảy 76 - 62 - 84 - 80

25/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 44188
G.Nhất 53421
G.Nhì 45059 - 72084
G.Ba 17891 - 27596 - 77786
01952 - 14936 - 22174
G.Tư 4546 - 7497 - 9332 - 7944
G.Năm 5018 - 6027 - 9634
6974 - 2142 - 0264
G.Sáu 879 - 328 - 792
G.Bảy 76 - 62 - 84 - 80

25/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 44188
G.Nhất 53421
G.Nhì 45059 - 72084
G.Ba 17891 - 27596 - 77786
01952 - 14936 - 22174
G.Tư 4546 - 7497 - 9332 - 7944
G.Năm 5018 - 6027 - 9634
6974 - 2142 - 0264
G.Sáu 879 - 328 - 792
G.Bảy 76 - 62 - 84 - 80