25/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45433
G.Nhất 95029
G.Nhì 06179 - 40110
G.Ba 51962 - 34187 - 61754
85918 - 79013 - 88620
G.Tư 8162 - 8953 - 1216 - 6560
G.Năm 4162 - 5572 - 8964
2420 - 1559 - 5032
G.Sáu 225 - 818 - 519
G.Bảy 45 - 36 - 70 - 60

25/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45433
G.Nhất 95029
G.Nhì 06179 - 40110
G.Ba 51962 - 34187 - 61754
85918 - 79013 - 88620
G.Tư 8162 - 8953 - 1216 - 6560
G.Năm 4162 - 5572 - 8964
2420 - 1559 - 5032
G.Sáu 225 - 818 - 519
G.Bảy 45 - 36 - 70 - 60

25/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45433
G.Nhất 95029
G.Nhì 06179 - 40110
G.Ba 51962 - 34187 - 61754
85918 - 79013 - 88620
G.Tư 8162 - 8953 - 1216 - 6560
G.Năm 4162 - 5572 - 8964
2420 - 1559 - 5032
G.Sáu 225 - 818 - 519
G.Bảy 45 - 36 - 70 - 60

25/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45433
G.Nhất 95029
G.Nhì 06179 - 40110
G.Ba 51962 - 34187 - 61754
85918 - 79013 - 88620
G.Tư 8162 - 8953 - 1216 - 6560
G.Năm 4162 - 5572 - 8964
2420 - 1559 - 5032
G.Sáu 225 - 818 - 519
G.Bảy 45 - 36 - 70 - 60