25/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72036
G.Nhất 58061
G.Nhì 18654 - 40402
G.Ba 92492 - 71757 - 69484
78348 - 58292 - 10085
G.Tư 3405 - 5108 - 1772 - 8432
G.Năm 6668 - 4825 - 4190
9137 - 9835 - 1679
G.Sáu 169 - 042 - 075
G.Bảy 39 - 00 - 97 - 81

25/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72036
G.Nhất 58061
G.Nhì 18654 - 40402
G.Ba 92492 - 71757 - 69484
78348 - 58292 - 10085
G.Tư 3405 - 5108 - 1772 - 8432
G.Năm 6668 - 4825 - 4190
9137 - 9835 - 1679
G.Sáu 169 - 042 - 075
G.Bảy 39 - 00 - 97 - 81

25/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72036
G.Nhất 58061
G.Nhì 18654 - 40402
G.Ba 92492 - 71757 - 69484
78348 - 58292 - 10085
G.Tư 3405 - 5108 - 1772 - 8432
G.Năm 6668 - 4825 - 4190
9137 - 9835 - 1679
G.Sáu 169 - 042 - 075
G.Bảy 39 - 00 - 97 - 81

25/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 72036
G.Nhất 58061
G.Nhì 18654 - 40402
G.Ba 92492 - 71757 - 69484
78348 - 58292 - 10085
G.Tư 3405 - 5108 - 1772 - 8432
G.Năm 6668 - 4825 - 4190
9137 - 9835 - 1679
G.Sáu 169 - 042 - 075
G.Bảy 39 - 00 - 97 - 81