26/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 24509
G.Nhì 50297 - 32684
G.Ba 14722 - 09617 - 06372
97642 - 83017 - 89131
G.Tư 0939 - 2418 - 0471 - 3505
G.Năm 1487 - 5532 - 3667
2075 - 1854 - 6904
G.Sáu 481 - 024 - 838
G.Bảy 09 - 13 - 76 - 49

26/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 24509
G.Nhì 50297 - 32684
G.Ba 14722 - 09617 - 06372
97642 - 83017 - 89131
G.Tư 0939 - 2418 - 0471 - 3505
G.Năm 1487 - 5532 - 3667
2075 - 1854 - 6904
G.Sáu 481 - 024 - 838
G.Bảy 09 - 13 - 76 - 49

26/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 24509
G.Nhì 50297 - 32684
G.Ba 14722 - 09617 - 06372
97642 - 83017 - 89131
G.Tư 0939 - 2418 - 0471 - 3505
G.Năm 1487 - 5532 - 3667
2075 - 1854 - 6904
G.Sáu 481 - 024 - 838
G.Bảy 09 - 13 - 76 - 49

26/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33079
G.Nhất 24509
G.Nhì 50297 - 32684
G.Ba 14722 - 09617 - 06372
97642 - 83017 - 89131
G.Tư 0939 - 2418 - 0471 - 3505
G.Năm 1487 - 5532 - 3667
2075 - 1854 - 6904
G.Sáu 481 - 024 - 838
G.Bảy 09 - 13 - 76 - 49