26/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92986
G.Nhất 94699
G.Nhì 99876 - 61323
G.Ba 70029 - 24325 - 27063
12466 - 22223 - 96411
G.Tư 9012 - 8051 - 3394 - 4525
G.Năm 8846 - 3012 - 2768
2667 - 6533 - 7729
G.Sáu 413 - 854 - 555
G.Bảy 32 - 22 - 57 - 96

26/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92986
G.Nhất 94699
G.Nhì 99876 - 61323
G.Ba 70029 - 24325 - 27063
12466 - 22223 - 96411
G.Tư 9012 - 8051 - 3394 - 4525
G.Năm 8846 - 3012 - 2768
2667 - 6533 - 7729
G.Sáu 413 - 854 - 555
G.Bảy 32 - 22 - 57 - 96

26/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92986
G.Nhất 94699
G.Nhì 99876 - 61323
G.Ba 70029 - 24325 - 27063
12466 - 22223 - 96411
G.Tư 9012 - 8051 - 3394 - 4525
G.Năm 8846 - 3012 - 2768
2667 - 6533 - 7729
G.Sáu 413 - 854 - 555
G.Bảy 32 - 22 - 57 - 96

26/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 92986
G.Nhất 94699
G.Nhì 99876 - 61323
G.Ba 70029 - 24325 - 27063
12466 - 22223 - 96411
G.Tư 9012 - 8051 - 3394 - 4525
G.Năm 8846 - 3012 - 2768
2667 - 6533 - 7729
G.Sáu 413 - 854 - 555
G.Bảy 32 - 22 - 57 - 96