26/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90064
G.Nhất 85688
G.Nhì 57208 - 01582
G.Ba 38169 - 82509 - 35688
70502 - 97068 - 34555
G.Tư 3075 - 1292 - 3925 - 5490
G.Năm 4097 - 2054 - 8677
4047 - 2922 - 0614
G.Sáu 938 - 623 - 809
G.Bảy 92 - 07 - 12 - 14

26/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90064
G.Nhất 85688
G.Nhì 57208 - 01582
G.Ba 38169 - 82509 - 35688
70502 - 97068 - 34555
G.Tư 3075 - 1292 - 3925 - 5490
G.Năm 4097 - 2054 - 8677
4047 - 2922 - 0614
G.Sáu 938 - 623 - 809
G.Bảy 92 - 07 - 12 - 14

26/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90064
G.Nhất 85688
G.Nhì 57208 - 01582
G.Ba 38169 - 82509 - 35688
70502 - 97068 - 34555
G.Tư 3075 - 1292 - 3925 - 5490
G.Năm 4097 - 2054 - 8677
4047 - 2922 - 0614
G.Sáu 938 - 623 - 809
G.Bảy 92 - 07 - 12 - 14

26/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90064
G.Nhất 85688
G.Nhì 57208 - 01582
G.Ba 38169 - 82509 - 35688
70502 - 97068 - 34555
G.Tư 3075 - 1292 - 3925 - 5490
G.Năm 4097 - 2054 - 8677
4047 - 2922 - 0614
G.Sáu 938 - 623 - 809
G.Bảy 92 - 07 - 12 - 14