26/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29154
G.Nhất 10231
G.Nhì 72151 - 37224
G.Ba 37088 - 24661 - 17564
36179 - 90044 - 01748
G.Tư 3374 - 7589 - 7515 - 1394
G.Năm 9469 - 7601 - 6082
1709 - 4165 - 7397
G.Sáu 051 - 155 - 510
G.Bảy 71 - 50 - 00 - 61

26/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29154
G.Nhất 10231
G.Nhì 72151 - 37224
G.Ba 37088 - 24661 - 17564
36179 - 90044 - 01748
G.Tư 3374 - 7589 - 7515 - 1394
G.Năm 9469 - 7601 - 6082
1709 - 4165 - 7397
G.Sáu 051 - 155 - 510
G.Bảy 71 - 50 - 00 - 61

26/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29154
G.Nhất 10231
G.Nhì 72151 - 37224
G.Ba 37088 - 24661 - 17564
36179 - 90044 - 01748
G.Tư 3374 - 7589 - 7515 - 1394
G.Năm 9469 - 7601 - 6082
1709 - 4165 - 7397
G.Sáu 051 - 155 - 510
G.Bảy 71 - 50 - 00 - 61

26/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 29154
G.Nhất 10231
G.Nhì 72151 - 37224
G.Ba 37088 - 24661 - 17564
36179 - 90044 - 01748
G.Tư 3374 - 7589 - 7515 - 1394
G.Năm 9469 - 7601 - 6082
1709 - 4165 - 7397
G.Sáu 051 - 155 - 510
G.Bảy 71 - 50 - 00 - 61