26/09
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93712
G.Nhất 06763
G.Nhì 50213 - 34368
G.Ba 32501 - 94496 - 09495
19650 - 16988 - 69377
G.Tư 6160 - 0094 - 1043 - 2015
G.Năm 2987 - 0826 - 6345
2156 - 3187 - 9763
G.Sáu 884 - 736 - 215
G.Bảy 62 - 69 - 61 - 05

26/09
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93712
G.Nhất 06763
G.Nhì 50213 - 34368
G.Ba 32501 - 94496 - 09495
19650 - 16988 - 69377
G.Tư 6160 - 0094 - 1043 - 2015
G.Năm 2987 - 0826 - 6345
2156 - 3187 - 9763
G.Sáu 884 - 736 - 215
G.Bảy 62 - 69 - 61 - 05

26/09
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93712
G.Nhất 06763
G.Nhì 50213 - 34368
G.Ba 32501 - 94496 - 09495
19650 - 16988 - 69377
G.Tư 6160 - 0094 - 1043 - 2015
G.Năm 2987 - 0826 - 6345
2156 - 3187 - 9763
G.Sáu 884 - 736 - 215
G.Bảy 62 - 69 - 61 - 05

26/09
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 93712
G.Nhất 06763
G.Nhì 50213 - 34368
G.Ba 32501 - 94496 - 09495
19650 - 16988 - 69377
G.Tư 6160 - 0094 - 1043 - 2015
G.Năm 2987 - 0826 - 6345
2156 - 3187 - 9763
G.Sáu 884 - 736 - 215
G.Bảy 62 - 69 - 61 - 05