26/09
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45236
G.Nhất 33099
G.Nhì 92248 - 85832
G.Ba 19963 - 86594 - 04650
57903 - 51103 - 34001
G.Tư 9605 - 8174 - 8695 - 3932
G.Năm 1100 - 9835 - 6748
3452 - 5816 - 9380
G.Sáu 003 - 883 - 109
G.Bảy 34 - 77 - 84 - 81

26/09
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45236
G.Nhất 33099
G.Nhì 92248 - 85832
G.Ba 19963 - 86594 - 04650
57903 - 51103 - 34001
G.Tư 9605 - 8174 - 8695 - 3932
G.Năm 1100 - 9835 - 6748
3452 - 5816 - 9380
G.Sáu 003 - 883 - 109
G.Bảy 34 - 77 - 84 - 81

26/09
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45236
G.Nhất 33099
G.Nhì 92248 - 85832
G.Ba 19963 - 86594 - 04650
57903 - 51103 - 34001
G.Tư 9605 - 8174 - 8695 - 3932
G.Năm 1100 - 9835 - 6748
3452 - 5816 - 9380
G.Sáu 003 - 883 - 109
G.Bảy 34 - 77 - 84 - 81

26/09
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45236
G.Nhất 33099
G.Nhì 92248 - 85832
G.Ba 19963 - 86594 - 04650
57903 - 51103 - 34001
G.Tư 9605 - 8174 - 8695 - 3932
G.Năm 1100 - 9835 - 6748
3452 - 5816 - 9380
G.Sáu 003 - 883 - 109
G.Bảy 34 - 77 - 84 - 81