27/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB ...
G.Nhất ...
G.Nhì ... - ...
G.Ba ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Tư ... - ... - ... - ...
G.Năm ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Sáu ... - ... - ...
G.Bảy ... - ... - ... - ...

27/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB ...
G.Nhất ...
G.Nhì ... - ...
G.Ba ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Tư ... - ... - ... - ...
G.Năm ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Sáu ... - ... - ...
G.Bảy ... - ... - ... - ...

27/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB ...
G.Nhất ...
G.Nhì ... - ...
G.Ba ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Tư ... - ... - ... - ...
G.Năm ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Sáu ... - ... - ...
G.Bảy ... - ... - ... - ...

27/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB ...
G.Nhất ...
G.Nhì ... - ...
G.Ba ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Tư ... - ... - ... - ...
G.Năm ... - ... - ...
... - ... - ...
G.Sáu ... - ... - ...
G.Bảy ... - ... - ... - ...