27/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37546
G.Nhất 25331
G.Nhì 51459 - 66569
G.Ba 17658 - 63664 - 80596
92652 - 22208 - 97413
G.Tư 8520 - 8450 - 7211 - 2340
G.Năm 7971 - 5091 - 6973
0286 - 2373 - 9878
G.Sáu 116 - 068 - 630
G.Bảy 86 - 44 - 17 - 33

27/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37546
G.Nhất 25331
G.Nhì 51459 - 66569
G.Ba 17658 - 63664 - 80596
92652 - 22208 - 97413
G.Tư 8520 - 8450 - 7211 - 2340
G.Năm 7971 - 5091 - 6973
0286 - 2373 - 9878
G.Sáu 116 - 068 - 630
G.Bảy 86 - 44 - 17 - 33

27/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37546
G.Nhất 25331
G.Nhì 51459 - 66569
G.Ba 17658 - 63664 - 80596
92652 - 22208 - 97413
G.Tư 8520 - 8450 - 7211 - 2340
G.Năm 7971 - 5091 - 6973
0286 - 2373 - 9878
G.Sáu 116 - 068 - 630
G.Bảy 86 - 44 - 17 - 33

27/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 37546
G.Nhất 25331
G.Nhì 51459 - 66569
G.Ba 17658 - 63664 - 80596
92652 - 22208 - 97413
G.Tư 8520 - 8450 - 7211 - 2340
G.Năm 7971 - 5091 - 6973
0286 - 2373 - 9878
G.Sáu 116 - 068 - 630
G.Bảy 86 - 44 - 17 - 33