27/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45538
G.Nhất 70385
G.Nhì 97679 - 89919
G.Ba 60269 - 00168 - 95595
14413 - 43405 - 08427
G.Tư 6036 - 3641 - 7545 - 3591
G.Năm 3479 - 1331 - 8592
9128 - 5634 - 2546
G.Sáu 181 - 311 - 575
G.Bảy 61 - 65 - 04 - 57

27/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45538
G.Nhất 70385
G.Nhì 97679 - 89919
G.Ba 60269 - 00168 - 95595
14413 - 43405 - 08427
G.Tư 6036 - 3641 - 7545 - 3591
G.Năm 3479 - 1331 - 8592
9128 - 5634 - 2546
G.Sáu 181 - 311 - 575
G.Bảy 61 - 65 - 04 - 57

27/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45538
G.Nhất 70385
G.Nhì 97679 - 89919
G.Ba 60269 - 00168 - 95595
14413 - 43405 - 08427
G.Tư 6036 - 3641 - 7545 - 3591
G.Năm 3479 - 1331 - 8592
9128 - 5634 - 2546
G.Sáu 181 - 311 - 575
G.Bảy 61 - 65 - 04 - 57

27/10
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45538
G.Nhất 70385
G.Nhì 97679 - 89919
G.Ba 60269 - 00168 - 95595
14413 - 43405 - 08427
G.Tư 6036 - 3641 - 7545 - 3591
G.Năm 3479 - 1331 - 8592
9128 - 5634 - 2546
G.Sáu 181 - 311 - 575
G.Bảy 61 - 65 - 04 - 57