27/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23126
G.Nhất 31552
G.Nhì 98728 - 16205
G.Ba 58033 - 73402 - 98742
17486 - 65718 - 16869
G.Tư 4953 - 1095 - 0185 - 0413
G.Năm 0966 - 0669 - 6803
5369 - 9081 - 5719
G.Sáu 020 - 067 - 108
G.Bảy 49 - 73 - 98 - 56

27/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23126
G.Nhất 31552
G.Nhì 98728 - 16205
G.Ba 58033 - 73402 - 98742
17486 - 65718 - 16869
G.Tư 4953 - 1095 - 0185 - 0413
G.Năm 0966 - 0669 - 6803
5369 - 9081 - 5719
G.Sáu 020 - 067 - 108
G.Bảy 49 - 73 - 98 - 56

27/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23126
G.Nhất 31552
G.Nhì 98728 - 16205
G.Ba 58033 - 73402 - 98742
17486 - 65718 - 16869
G.Tư 4953 - 1095 - 0185 - 0413
G.Năm 0966 - 0669 - 6803
5369 - 9081 - 5719
G.Sáu 020 - 067 - 108
G.Bảy 49 - 73 - 98 - 56

27/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23126
G.Nhất 31552
G.Nhì 98728 - 16205
G.Ba 58033 - 73402 - 98742
17486 - 65718 - 16869
G.Tư 4953 - 1095 - 0185 - 0413
G.Năm 0966 - 0669 - 6803
5369 - 9081 - 5719
G.Sáu 020 - 067 - 108
G.Bảy 49 - 73 - 98 - 56