27/11
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67857
G.Nhất 24762
G.Nhì 15441 - 04864
G.Ba 08271 - 66428 - 62919
75365 - 85787 - 21002
G.Tư 0896 - 5072 - 9185 - 7394
G.Năm 3832 - 8408 - 2046
5486 - 7182 - 2401
G.Sáu 695 - 320 - 642
G.Bảy 42 - 55 - 21 - 80

27/11
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67857
G.Nhất 24762
G.Nhì 15441 - 04864
G.Ba 08271 - 66428 - 62919
75365 - 85787 - 21002
G.Tư 0896 - 5072 - 9185 - 7394
G.Năm 3832 - 8408 - 2046
5486 - 7182 - 2401
G.Sáu 695 - 320 - 642
G.Bảy 42 - 55 - 21 - 80

27/11
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67857
G.Nhất 24762
G.Nhì 15441 - 04864
G.Ba 08271 - 66428 - 62919
75365 - 85787 - 21002
G.Tư 0896 - 5072 - 9185 - 7394
G.Năm 3832 - 8408 - 2046
5486 - 7182 - 2401
G.Sáu 695 - 320 - 642
G.Bảy 42 - 55 - 21 - 80

27/11
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67857
G.Nhất 24762
G.Nhì 15441 - 04864
G.Ba 08271 - 66428 - 62919
75365 - 85787 - 21002
G.Tư 0896 - 5072 - 9185 - 7394
G.Năm 3832 - 8408 - 2046
5486 - 7182 - 2401
G.Sáu 695 - 320 - 642
G.Bảy 42 - 55 - 21 - 80