28/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 30398
G.Nhất 04743
G.Nhì 50110 - 27282
G.Ba 28577 - 60852 - 29047
52445 - 01560 - 80255
G.Tư 8543 - 9909 - 5376 - 4337
G.Năm 6777 - 5032 - 3718
5740 - 9094 - 3035
G.Sáu 875 - 242 - 975
G.Bảy 44 - 10 - 04 - 43

28/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 30398
G.Nhất 04743
G.Nhì 50110 - 27282
G.Ba 28577 - 60852 - 29047
52445 - 01560 - 80255
G.Tư 8543 - 9909 - 5376 - 4337
G.Năm 6777 - 5032 - 3718
5740 - 9094 - 3035
G.Sáu 875 - 242 - 975
G.Bảy 44 - 10 - 04 - 43

28/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 30398
G.Nhất 04743
G.Nhì 50110 - 27282
G.Ba 28577 - 60852 - 29047
52445 - 01560 - 80255
G.Tư 8543 - 9909 - 5376 - 4337
G.Năm 6777 - 5032 - 3718
5740 - 9094 - 3035
G.Sáu 875 - 242 - 975
G.Bảy 44 - 10 - 04 - 43

28/02
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 30398
G.Nhất 04743
G.Nhì 50110 - 27282
G.Ba 28577 - 60852 - 29047
52445 - 01560 - 80255
G.Tư 8543 - 9909 - 5376 - 4337
G.Năm 6777 - 5032 - 3718
5740 - 9094 - 3035
G.Sáu 875 - 242 - 975
G.Bảy 44 - 10 - 04 - 43