28/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 10764
G.Nhất 86559
G.Nhì 69864 - 81977
G.Ba 11944 - 83033 - 36855
64616 - 75784 - 35909
G.Tư 8423 - 2647 - 0730 - 5208
G.Năm 5496 - 5008 - 5342
5670 - 1306 - 3257
G.Sáu 067 - 190 - 696
G.Bảy 11 - 25 - 92 - 99

28/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 10764
G.Nhất 86559
G.Nhì 69864 - 81977
G.Ba 11944 - 83033 - 36855
64616 - 75784 - 35909
G.Tư 8423 - 2647 - 0730 - 5208
G.Năm 5496 - 5008 - 5342
5670 - 1306 - 3257
G.Sáu 067 - 190 - 696
G.Bảy 11 - 25 - 92 - 99

28/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 10764
G.Nhất 86559
G.Nhì 69864 - 81977
G.Ba 11944 - 83033 - 36855
64616 - 75784 - 35909
G.Tư 8423 - 2647 - 0730 - 5208
G.Năm 5496 - 5008 - 5342
5670 - 1306 - 3257
G.Sáu 067 - 190 - 696
G.Bảy 11 - 25 - 92 - 99

28/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 10764
G.Nhất 86559
G.Nhì 69864 - 81977
G.Ba 11944 - 83033 - 36855
64616 - 75784 - 35909
G.Tư 8423 - 2647 - 0730 - 5208
G.Năm 5496 - 5008 - 5342
5670 - 1306 - 3257
G.Sáu 067 - 190 - 696
G.Bảy 11 - 25 - 92 - 99