29/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97954
G.Nhất 21263
G.Nhì 33611 - 77358
G.Ba 24654 - 20180 - 22497
07318 - 29057 - 10725
G.Tư 8100 - 8878 - 8019 - 0483
G.Năm 3556 - 8519 - 0831
9876 - 8636 - 1866
G.Sáu 038 - 598 - 639
G.Bảy 17 - 18 - 73 - 62

29/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97954
G.Nhất 21263
G.Nhì 33611 - 77358
G.Ba 24654 - 20180 - 22497
07318 - 29057 - 10725
G.Tư 8100 - 8878 - 8019 - 0483
G.Năm 3556 - 8519 - 0831
9876 - 8636 - 1866
G.Sáu 038 - 598 - 639
G.Bảy 17 - 18 - 73 - 62

29/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97954
G.Nhất 21263
G.Nhì 33611 - 77358
G.Ba 24654 - 20180 - 22497
07318 - 29057 - 10725
G.Tư 8100 - 8878 - 8019 - 0483
G.Năm 3556 - 8519 - 0831
9876 - 8636 - 1866
G.Sáu 038 - 598 - 639
G.Bảy 17 - 18 - 73 - 62

29/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97954
G.Nhất 21263
G.Nhì 33611 - 77358
G.Ba 24654 - 20180 - 22497
07318 - 29057 - 10725
G.Tư 8100 - 8878 - 8019 - 0483
G.Năm 3556 - 8519 - 0831
9876 - 8636 - 1866
G.Sáu 038 - 598 - 639
G.Bảy 17 - 18 - 73 - 62