29/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 59323
G.Nhất 12312
G.Nhì 58611 - 02021
G.Ba 14381 - 85133 - 78198
45491 - 32380 - 54197
G.Tư 0748 - 5768 - 4410 - 3042
G.Năm 3128 - 3797 - 9060
3483 - 4494 - 6872
G.Sáu 400 - 339 - 789
G.Bảy 19 - 36 - 93 - 42

29/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 59323
G.Nhất 12312
G.Nhì 58611 - 02021
G.Ba 14381 - 85133 - 78198
45491 - 32380 - 54197
G.Tư 0748 - 5768 - 4410 - 3042
G.Năm 3128 - 3797 - 9060
3483 - 4494 - 6872
G.Sáu 400 - 339 - 789
G.Bảy 19 - 36 - 93 - 42

29/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 59323
G.Nhất 12312
G.Nhì 58611 - 02021
G.Ba 14381 - 85133 - 78198
45491 - 32380 - 54197
G.Tư 0748 - 5768 - 4410 - 3042
G.Năm 3128 - 3797 - 9060
3483 - 4494 - 6872
G.Sáu 400 - 339 - 789
G.Bảy 19 - 36 - 93 - 42

29/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 59323
G.Nhất 12312
G.Nhì 58611 - 02021
G.Ba 14381 - 85133 - 78198
45491 - 32380 - 54197
G.Tư 0748 - 5768 - 4410 - 3042
G.Năm 3128 - 3797 - 9060
3483 - 4494 - 6872
G.Sáu 400 - 339 - 789
G.Bảy 19 - 36 - 93 - 42