30/03
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11504
G.Nhất 13132
G.Nhì 43820 - 11937
G.Ba 91023 - 02686 - 33623
25816 - 44645 - 58918
G.Tư 9812 - 8664 - 1685 - 4375
G.Năm 6194 - 6939 - 9829
3640 - 4213 - 8870
G.Sáu 374 - 236 - 642
G.Bảy 17 - 95 - 41 - 89

30/03
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11504
G.Nhất 13132
G.Nhì 43820 - 11937
G.Ba 91023 - 02686 - 33623
25816 - 44645 - 58918
G.Tư 9812 - 8664 - 1685 - 4375
G.Năm 6194 - 6939 - 9829
3640 - 4213 - 8870
G.Sáu 374 - 236 - 642
G.Bảy 17 - 95 - 41 - 89

30/03
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11504
G.Nhất 13132
G.Nhì 43820 - 11937
G.Ba 91023 - 02686 - 33623
25816 - 44645 - 58918
G.Tư 9812 - 8664 - 1685 - 4375
G.Năm 6194 - 6939 - 9829
3640 - 4213 - 8870
G.Sáu 374 - 236 - 642
G.Bảy 17 - 95 - 41 - 89

30/03
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11504
G.Nhất 13132
G.Nhì 43820 - 11937
G.Ba 91023 - 02686 - 33623
25816 - 44645 - 58918
G.Tư 9812 - 8664 - 1685 - 4375
G.Năm 6194 - 6939 - 9829
3640 - 4213 - 8870
G.Sáu 374 - 236 - 642
G.Bảy 17 - 95 - 41 - 89