30/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05104
G.Nhất 26356
G.Nhì 66484 - 45998
G.Ba 91627 - 93385 - 82989
59174 - 58508 - 09681
G.Tư 0148 - 3201 - 1119 - 4823
G.Năm 7264 - 0945 - 7046
6015 - 5299 - 9252
G.Sáu 649 - 984 - 813
G.Bảy 31 - 87 - 25 - 41

30/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05104
G.Nhất 26356
G.Nhì 66484 - 45998
G.Ba 91627 - 93385 - 82989
59174 - 58508 - 09681
G.Tư 0148 - 3201 - 1119 - 4823
G.Năm 7264 - 0945 - 7046
6015 - 5299 - 9252
G.Sáu 649 - 984 - 813
G.Bảy 31 - 87 - 25 - 41

30/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05104
G.Nhất 26356
G.Nhì 66484 - 45998
G.Ba 91627 - 93385 - 82989
59174 - 58508 - 09681
G.Tư 0148 - 3201 - 1119 - 4823
G.Năm 7264 - 0945 - 7046
6015 - 5299 - 9252
G.Sáu 649 - 984 - 813
G.Bảy 31 - 87 - 25 - 41

30/11
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 05104
G.Nhất 26356
G.Nhì 66484 - 45998
G.Ba 91627 - 93385 - 82989
59174 - 58508 - 09681
G.Tư 0148 - 3201 - 1119 - 4823
G.Năm 7264 - 0945 - 7046
6015 - 5299 - 9252
G.Sáu 649 - 984 - 813
G.Bảy 31 - 87 - 25 - 41