31/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98819
G.Nhất 44179
G.Nhì 96294 - 96108
G.Ba 61368 - 22973 - 51191
28270 - 11119 - 11461
G.Tư 6484 - 4112 - 0063 - 8515
G.Năm 4555 - 2238 - 0157
5358 - 6076 - 8185
G.Sáu 957 - 130 - 489
G.Bảy 17 - 45 - 96 - 10

31/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98819
G.Nhất 44179
G.Nhì 96294 - 96108
G.Ba 61368 - 22973 - 51191
28270 - 11119 - 11461
G.Tư 6484 - 4112 - 0063 - 8515
G.Năm 4555 - 2238 - 0157
5358 - 6076 - 8185
G.Sáu 957 - 130 - 489
G.Bảy 17 - 45 - 96 - 10

31/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98819
G.Nhất 44179
G.Nhì 96294 - 96108
G.Ba 61368 - 22973 - 51191
28270 - 11119 - 11461
G.Tư 6484 - 4112 - 0063 - 8515
G.Năm 4555 - 2238 - 0157
5358 - 6076 - 8185
G.Sáu 957 - 130 - 489
G.Bảy 17 - 45 - 96 - 10

31/03
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 98819
G.Nhất 44179
G.Nhì 96294 - 96108
G.Ba 61368 - 22973 - 51191
28270 - 11119 - 11461
G.Tư 6484 - 4112 - 0063 - 8515
G.Năm 4555 - 2238 - 0157
5358 - 6076 - 8185
G.Sáu 957 - 130 - 489
G.Bảy 17 - 45 - 96 - 10