31/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83834
G.Nhất 40366
G.Nhì 54794 - 04325
G.Ba 90733 - 66649 - 68246
18251 - 14931 - 25781
G.Tư 8941 - 3021 - 3538 - 4147
G.Năm 1582 - 9369 - 9343
1664 - 0734 - 6952
G.Sáu 343 - 179 - 859
G.Bảy 48 - 17 - 77 - 61

31/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83834
G.Nhất 40366
G.Nhì 54794 - 04325
G.Ba 90733 - 66649 - 68246
18251 - 14931 - 25781
G.Tư 8941 - 3021 - 3538 - 4147
G.Năm 1582 - 9369 - 9343
1664 - 0734 - 6952
G.Sáu 343 - 179 - 859
G.Bảy 48 - 17 - 77 - 61

31/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83834
G.Nhất 40366
G.Nhì 54794 - 04325
G.Ba 90733 - 66649 - 68246
18251 - 14931 - 25781
G.Tư 8941 - 3021 - 3538 - 4147
G.Năm 1582 - 9369 - 9343
1664 - 0734 - 6952
G.Sáu 343 - 179 - 859
G.Bảy 48 - 17 - 77 - 61

31/05
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83834
G.Nhất 40366
G.Nhì 54794 - 04325
G.Ba 90733 - 66649 - 68246
18251 - 14931 - 25781
G.Tư 8941 - 3021 - 3538 - 4147
G.Năm 1582 - 9369 - 9343
1664 - 0734 - 6952
G.Sáu 343 - 179 - 859
G.Bảy 48 - 17 - 77 - 61