31/05
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 88961
G.Nhất 40956
G.Nhì 31944 - 49287
G.Ba 19424 - 05612 - 78426
30296 - 38763 - 87816
G.Tư 9466 - 8678 - 4184 - 2567
G.Năm 7313 - 3260 - 1908
1779 - 7508 - 4262
G.Sáu 169 - 307 - 843
G.Bảy 87 - 02 - 22 - 91

31/05
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 88961
G.Nhất 40956
G.Nhì 31944 - 49287
G.Ba 19424 - 05612 - 78426
30296 - 38763 - 87816
G.Tư 9466 - 8678 - 4184 - 2567
G.Năm 7313 - 3260 - 1908
1779 - 7508 - 4262
G.Sáu 169 - 307 - 843
G.Bảy 87 - 02 - 22 - 91

31/05
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 88961
G.Nhất 40956
G.Nhì 31944 - 49287
G.Ba 19424 - 05612 - 78426
30296 - 38763 - 87816
G.Tư 9466 - 8678 - 4184 - 2567
G.Năm 7313 - 3260 - 1908
1779 - 7508 - 4262
G.Sáu 169 - 307 - 843
G.Bảy 87 - 02 - 22 - 91

31/05
2023
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 88961
G.Nhất 40956
G.Nhì 31944 - 49287
G.Ba 19424 - 05612 - 78426
30296 - 38763 - 87816
G.Tư 9466 - 8678 - 4184 - 2567
G.Năm 7313 - 3260 - 1908
1779 - 7508 - 4262
G.Sáu 169 - 307 - 843
G.Bảy 87 - 02 - 22 - 91