Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Home » Soi cầu đẹp

Soi cầu lô đề ngày 17/05

17/05/2014 11:06:02   (GMT+7)

Lô đề NDINH
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
Đặc Biệt: 66 - 59 - 82
Lô tô: 06 - 77 - 10
Cặp số về liên tiếp ( lần): 97(2) - 04(2)

Lô đề XSHCM
Đầu(G8)SIU: 11 - 24
Đuôi(Đặc Biệt)SIU: 33 - 32
Bao Lô: 02 - 51 - 42
Lô tô: 42
LoGan:  02(7ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 55(3) - 49(2)

Lô đề XSLA
Đầu(G8)SIU: 20 - 08
Đuôi(Đặc Biệt)SIU: 37 - 34
Bao Lô: 27 - 11 - 05
Lô tô: 11
LoGan:  20(3ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 05(2)

Lô đề XSBP
Đầu(G8)SIU: 21 - 15
Đuôi(Đặc Biệt)SIU: 43 - 03
Bao Lô: 15 - 19 - 55
Lô tô: 15
LoGan:  04(3ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 57(3) - 91(3)

Lô đề XSHG
Đầu(G8)SIU: 11 - 20
Đuôi(Đặc Biệt)SIU: 33 - 42
Bao Lô: 41 - 12 - 23
Lô tô: 23
LoGan:  07(3ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 79(2) - 95(2)

Lô đề XSQNG
Đầu(G8)SIU: 47 - 07
Đuôi(Đặc Biệt)SIU: 48 - 08
Bao Lô: 52 - 92 - 82
Lô tô: 82
LoGan:  12(3ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 59(2)

Lô đề XSDNO
Đầu(G8)SIU: 16 - 08
Đuôi(Đặc Biệt)TAI: 81 - 51
Bao Lô: 02 - 51 - 82
Lô tô: 02
LoGan:  00(3ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 55(3) - 05(2)

Lô đề XSDNG
Đầu(G8)SIU: 31 - 41
Đuôi(Đặc Biệt)SIU: 00 - 36
Bao Lô: 43 - 42 - 11
Lô tô: 11
LoGan:  17(8ngay)
Cặp số về liên tiếp ( lần): 05(5) - 47(2)