Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 97
+Biên độ 7 ngày : 14 18 23 95 98 99
+Biên độ 6 ngày : 10 10 11 15 25 31 36 41 41 58 61 61 68 78 89 99

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
14-41 3 16-61 2 11 1 36-63 1 78-87 1
89-98 2 79-97 1 15-51 1 58-85 1
99 2 18-81 1 25-52 1 59-95 1
01-10 2 23-32 1 13-31 1 68-86 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 01 ra ngày: 23/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 07 ra ngày: 23/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 16 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 20 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 22 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 25 ra ngày: 17/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày Cặp số 26 ra ngày: 21/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 27 ra ngày: 22/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 29 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 41 ra ngày: 20/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 50 ra ngày: 14/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày Cặp số 60 ra ngày: 22/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 65 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 69 ra ngày: 22/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 75 ra ngày: 23/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 77 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 86 ra ngày: 21/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 87 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 90 ra ngày: 23/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 98 ra ngày: 24/03/2020 - đến 04/04/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Soi cầu lô đề Hồ Chí Minh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 86
+Biên độ 7 ngày : 84
+Biên độ 6 ngày : 05
+Biên độ 5 ngày : 01 01 05 26 31 34 50 50 51 55 61 77 86
+Biên độ 4 ngày : 04 04 04 06 09 10 10 36 41 45 60 64 86 88 96 98

Thống kê số lượt cầu lặp Hồ Chí Minh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
05-50 4 06-60 2 55 1 26-62 1 45-54 1
01-10 4 13-31 1 16-61 1 09-90 1 46-64 1
68-86 3 34-43 1 77 1 36-63 1 88 1
04-40 3 15-51 1 48-84 1 14-41 1 69-96 1
Soi cầu lô đề Long An ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 28 67
+Biên độ 5 ngày : 60 70 78
+Biên độ 4 ngày : 32 33 38 39 43 47 61 64 67 68 74 83

Thống kê số lượt cầu lặp Long An
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
67-76 2 07-70 1 33 1 34-43 1 46-64 1
38-83 2 78-87 1 28-82 1 06-60 1 68-86 1
47-74 2 23-32 1 39-93 1 16-61 1
Soi cầu lô đề Bình Phước ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 98
+Biên độ 5 ngày : 37 38 43 57 57 63 78
+Biên độ 4 ngày : 05 26 37 42 45 52 53 58 77 79 81 82 88 95 96

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Phước
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
37-73 2 89-98 1 26-62 1 35-53 1 18-81 1
57-75 2 36-63 1 24-42 1 58-85 1 28-82 1
38-83 1 78-87 1 45-54 1 77 1 88 1
34-43 1 05-50 1 25-52 1 79-97 1 59-95 1
Soi cầu lô đề Hậu Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 82 90
+Biên độ 6 ngày : 03 18 74 77
+Biên độ 5 ngày : 22 60 84 90 90
+Biên độ 4 ngày : 04 05 14 14 24 27 37 44 44 45 47 52 54 54 55 55 55 60 70 72 80 85 85 90

Thống kê số lượt cầu lặp Hậu Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
09-90 4 44 2 05-50 1 77 1 08-80 1
45-54 3 47-74 2 18-81 1 22 1 48-84 1
55 3 06-60 2 24-42 1 25-52 1
14-41 2 58-85 2 28-82 1 03-30 1
27-72 2 04-40 1 37-73 1 07-70 1
Soi cầu lô đề Quảng Ngãi ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 92
+Biên độ 6 ngày : 32
+Biên độ 5 ngày : 03 36 54 55 93 99
+Biên độ 4 ngày : 07 09 17 49 62 65 99 99

Thống kê số lượt cầu lặp Quảng Ngãi
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
99 3 36-63 1 39-93 1 09-90 1 26-62 1
23-32 1 45-54 1 29-92 1 17-71 1 56-65 1
03-30 1 55 1 07-70 1 49-94 1
Soi cầu lô đề Đắk Nông ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 48
+Biên độ 5 ngày : 14 70 87 92
+Biên độ 4 ngày : 00 08 09 13 18 22 26 27 31 33 37 46 49 49 49 66 73 74 78 82 93

Thống kê số lượt cầu lặp Đắk Nông
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
49-94 3 29-92 1 14-41 1 27-72 1 48-84 1
13-31 2 00 1 18-81 1 33 1 66 1
37-73 2 08-80 1 22 1 07-70 1 47-74 1
78-87 2 09-90 1 26-62 1 46-64 1 28-82 1
Soi cầu lô đề Đà Nẵng ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 60
+Biên độ 6 ngày : 72
+Biên độ 5 ngày : 62 73 86
+Biên độ 4 ngày : 08 12 12 16 18 22 31 31 32 32 33 33 38 40 43 44 46 54 63 73 73 75 76 77 79 79 93 95 98 98 99

Thống kê số lượt cầu lặp Đà Nẵng
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
37-73 3 89-98 2 68-86 1 45-54 1 39-93 1
12-21 2 16-61 1 38-83 1 36-63 1 59-95 1
13-31 2 18-81 1 04-40 1 57-75 1 27-72 1
23-32 2 22 1 34-43 1 67-76 1
33 2 26-62 1 44 1 77 1
79-97 2 06-60 1 46-64 1 08-80 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 85 69 34 ♣ Cặp số về ít : 80 06 94 02 83 99 14 58 98 66 65 96 12 60 15 24 89
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 6 ngày : 85 69 34 +Biên độ 5 ngày : 17 28 52 25 40 00 11 49 16 78 45 +Biên độ 4 ngày : 72 22 43 31 41 03 21 04 84 26 39 35 44 09 67 13 +Biên độ 3 ngày : 76 82 86 62 23 38 27 18 53 37 87 42 90 30 57 74 70 10 91 07 56 54 +Biên độ 2 ngày : 64 79 33 77 55 46 59 73 32 92 97 81 29 63 01 93 50 95 19 08 51 61 36
♣ Cặp số về nhiều nhất : 30 ♣ Cặp số về ít : 36 45 27 16 18 41 14
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 30 +Biên độ 7 ngày : 03 +Biên độ 4 ngày : 13 35 19 40 12 05 07 23 31 20 +Biên độ 3 ngày : 38 11 06 22 04 25 10 02 +Biên độ 2 ngày : 37 44 28 15 01 33 34 08 09 17 42 29 26
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay