Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo

Soi cầu lô đề

568.vn

Soi cầu lô đề: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả. Mục đích trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số loto may mắn và có xác suất cao ra trong lần quay tiếp theo.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 11 ngày : 72
+Biên độ 10 ngày : 24
+Biên độ 9 ngày : 17
+Biên độ 8 ngày : 15 26
+Biên độ 7 ngày : 31 37 38 68 86 87 88 91
+Biên độ 6 ngày : 17 29 37 37 38 44 49 61 69 71 77 89 89 98

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
17-71 3 38-83 2 15-51 1 29-92 1 69-96 1
37-73 3 13-31 1 78-87 1 44 1 77 1
89-98 3 24-42 1 88 1 49-94 1 26-62 1
68-86 2 27-72 1 19-91 1 16-61 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 04 ra ngày: 11/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 22 ra ngày: 14/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 27 ra ngày: 04/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày Cặp số 32 ra ngày: 06/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày Cặp số 46 ra ngày: 12/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 82 ra ngày: 13/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 94 ra ngày: 08/07/2014 - đến 25/07/2014 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Soi cầu lô đề Bình Dương ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 06 73
+Biên độ 5 ngày : 30 34 53 82 87 90
+Biên độ 4 ngày : 02 03 05 06 17 20 24 31 34 36 49 60 63 66 70 73 80 84 90 95 97 98

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Dương
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
06-60 3 02-20 2 17-71 1 66 1 79-97 1
37-73 2 36-63 2 24-42 1 07-70 1
03-30 2 35-53 1 13-31 1 08-80 1
34-43 2 28-82 1 78-87 1 48-84 1
09-90 2 05-50 1 49-94 1 59-95 1
Soi cầu lô đề Vĩnh Long ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 46
+Biên độ 6 ngày : 02 04 79
+Biên độ 5 ngày : 04 10 12 17 34 53
+Biên độ 4 ngày : 02 02 02 22 22 25 27 29 34 44 45 72 74 94

Thống kê số lượt cầu lặp Vĩnh Long
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
02-20 4 27-72 2 35-53 1 29-92 1
04-40 2 12-21 1 79-97 1 44 1
34-43 2 17-71 1 25-52 1 45-54 1
22 2 46-64 1 01-10 1 47-74 1
Soi cầu lô đề Trà Vinh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 88
+Biên độ 5 ngày : 29 30 65 65 75 90
+Biên độ 4 ngày : 01 03 09 12 17 17 34 45 53 56 56 58 66 69 86

Thống kê số lượt cầu lặp Trà Vinh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
56-65 4 17-71 2 01-10 1 34-43 1 58-85 1
03-30 2 57-75 1 12-21 1 45-54 1 66 1
09-90 2 88 1 29-92 1 35-53 1 69-96 1
Soi cầu lô đề Ninh Thuận ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 56
+Biên độ 6 ngày : 32 75
+Biên độ 5 ngày : 05 29 43 49 58
+Biên độ 4 ngày : 34 40 47 52 59 63 88 92 96 99

Thống kê số lượt cầu lặp Ninh Thuận
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
29-92 2 05-50 1 49-94 1 47-74 1 36-63 1
34-43 2 56-65 1 58-85 1 25-52 1 88 1
57-75 1 23-32 1 04-40 1 59-95 1 69-96 1
Soi cầu lô đề Gia Lai ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 01 45
+Biên độ 5 ngày : 06 09 21 25 67 72
+Biên độ 4 ngày : 00 01 12 23 40 51

Thống kê số lượt cầu lặp Gia Lai
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
01-10 2 09-90 1 67-76 1 23-32 1
12-21 2 45-54 1 27-72 1 04-40 1
06-60 1 25-52 1 00 1
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (500đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay