Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 11 ngày : 47
+Biên độ 10 ngày : 56
+Biên độ 9 ngày : 28
+Biên độ 8 ngày : 10
+Biên độ 7 ngày : 01 18 23 54 64 85 98
+Biên độ 6 ngày : 03 04 17 18 19 24 26 46 54 59 64 86

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
46-64 3 56-65 1 58-85 1 17-71 1 59-95 1
18-81 2 23-32 1 89-98 1 19-91 1
45-54 2 28-82 1 03-30 1 24-42 1
01-10 2 47-74 1 04-40 1 26-62 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 06 ra ngày: 16/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 24 ra ngày: 18/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 28 ra ngày: 17/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 43 ra ngày: 19/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 76 ra ngày: 19/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 80 ra ngày: 17/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 88 ra ngày: 18/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 92 ra ngày: 08/04/2017 - đến 30/04/2017 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Soi cầu lô đề Tiền Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 50 59
+Biên độ 5 ngày : 22 27 89 99
+Biên độ 4 ngày : 04 04 10 16 26 30 38 41 49 56 59 77 79 86 91 93 94 97

Thống kê số lượt cầu lặp Tiền Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
59-95 2 89-98 1 16-61 1 14-41 1 27-72 1
04-40 2 99 1 26-62 1 22 1 68-86 1
49-94 2 05-50 1 03-30 1 56-65 1 19-91 1
79-97 2 01-10 1 38-83 1 77 1 39-93 1
Soi cầu lô đề Lâm Đồng ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 56
+Biên độ 5 ngày : 06 19 37 69 76 80
+Biên độ 4 ngày : 00 06 10 10 13 13 15 16 16 21 28 31 31 51 70 71 73 79 80 86 91

Thống kê số lượt cầu lặp Lâm Đồng
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
13-31 4 01-10 2 69-96 1 12-21 1 79-97 1
19-91 2 06-60 2 67-76 1 28-82 1 68-86 1
37-73 2 15-51 2 56-65 1 07-70 1
08-80 2 16-61 2 00 1 17-71 1
Soi cầu lô đề Kiên Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 92
+Biên độ 5 ngày : 06 62 71 72 76 79 86
+Biên độ 4 ngày : 03 04 05 06 16 18 20 27 39 54 68 74 90 97

Thống kê số lượt cầu lặp Kiên Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
06-60 2 29-92 1 03-30 1 18-81 1 47-74 1
27-72 2 67-76 1 04-40 1 02-20 1 09-90 1
79-97 2 26-62 1 05-50 1 39-93 1
68-86 2 17-71 1 16-61 1 45-54 1
Soi cầu lô đề Kon Tum ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 97
+Biên độ 5 ngày : 12 41 42 43 65
+Biên độ 4 ngày : 22 32 41 43 72 72 80 87 89 90 90 92 92

Thống kê số lượt cầu lặp Kon Tum
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
14-41 2 09-90 2 22 1 08-80 1 24-42 1
34-43 2 29-92 2 23-32 1 78-87 1 12-21 1
27-72 2 56-65 1 79-97 1 89-98 1
Soi cầu lô đề Khánh Hòa ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 15 16 71 99
+Biên độ 5 ngày : 15 21 22 42 72 84 92 95
+Biên độ 4 ngày : 10 14 22 25 25 29 32 34 34 35 38 38 39 42 53 54 56 56 58 59 68 72 82 82 84 86 91 92

Thống kê số lượt cầu lặp Khánh Hòa
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
29-92 3 15-51 2 38-83 2 12-21 1 01-10 1
22 2 59-95 2 56-65 2 16-61 1 58-85 1
24-42 2 25-52 2 68-86 2 17-71 1 14-41 1
27-72 2 34-43 2 28-82 2 39-93 1 99 1
48-84 2 35-53 2 23-32 1 45-54 1 19-91 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 43 09 07 ♣ Cặp số về ít : 71 58 98 13 01 34 44 85 74 28 52
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 7 ngày : 43 09 07 +Biên độ 6 ngày : 73 +Biên độ 5 ngày : 51 35 72 54 79 36 91 77 +Biên độ 4 ngày : 67 76 56 86 20 41 93 61 64 30 46 37 75 94 78 50 90 +Biên độ 3 ngày : 27 60 84 66 47 15 62 19 22 00 31 45 05 55 99 18 17 08 12 63 57 68 69 +Biên độ 2 ngày : 33 96 24 03 10 65 39 59 16 82 04 23 53 32 49 11 80 95 88 97 38 29 89 87 25 06 70
♣ Cặp số về nhiều nhất : 12 ♣ Cặp số về ít : 26 33 09 44 08 39
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 7 ngày : 12 +Biên độ 5 ngày : 23 20 40 21 +Biên độ 4 ngày : 30 06 17 16 03 32 +Biên độ 3 ngày : 28 25 04 05 38 24 13 29 02 22 10 11 01 41 +Biên độ 2 ngày : 07 35 43 45 14 37 27 15 18
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay