Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo

Soi cầu lô đề

568.vn

Soi cầu lô đề: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả. Mục đích trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số loto may mắn và có xác suất cao ra trong lần quay tiếp theo.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 11 ngày : 88
+Biên độ 10 ngày : 86
+Biên độ 9 ngày : 52
+Biên độ 8 ngày : 48 66
+Biên độ 7 ngày : 62 62 80 83 95 99
+Biên độ 6 ngày : 10 13 18 22 27 29 29 42 62 65 82 94 96

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
26-62 3 66 1 59-95 1 18-81 1 24-42 1
29-92 2 88 1 99 1 22 1 56-65 1
25-52 1 08-80 1 01-10 1 27-72 1 28-82 1
48-84 1 38-83 1 13-31 1 68-86 1 49-94 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 18 ra ngày: 11/10/2014 - đến 23/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 34 ra ngày: 12/10/2014 - đến 23/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 59 ra ngày: 09/10/2014 - đến 23/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 62 ra ngày: 10/10/2014 - đến 23/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 80 ra ngày: 07/10/2014 - đến 23/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Soi cầu lô đề Tây Ninh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 24 48
+Biên độ 5 ngày : 20 22 49 61 63 73 74 94 99
+Biên độ 4 ngày : 12 12 22 23 25 35 39 42 42 47 54 62 70 72 75

Thống kê số lượt cầu lặp Tây Ninh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
24-42 3 12-21 2 48-84 1 25-52 1 26-62 1
22 2 16-61 1 99 1 35-53 1 07-70 1
49-94 2 36-63 1 02-20 1 39-93 1 27-72 1
47-74 2 37-73 1 23-32 1 45-54 1
Soi cầu lô đề Bình Thuận ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 11
+Biên độ 5 ngày : 03 05 06 38
+Biên độ 4 ngày : 01 03 10 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 21 24 29 31 51 52 58 66 69 81 97

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Thuận
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
18-81 4 01-10 2 05-50 1 24-42 1 25-52 1
12-21 3 11 1 19-91 1 29-92 1 58-85 1
03-30 2 16-61 1 06-60 1 13-31 1 66 1
02-20 2 17-71 1 38-83 1 15-51 1 69-96 1
Soi cầu lô đề An Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 12 77
+Biên độ 5 ngày : 19 20 32 40 47 49 80
+Biên độ 4 ngày : 02 03 04 06 07 10 17 22 24 40 40 40 41 42 42 47 48 56 63 64 68 72 72 77 82 90 97

Thống kê số lượt cầu lặp An Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
04-40 5 27-72 2 06-60 1 23-32 1 46-64 1
24-42 3 12-21 1 07-70 1 14-41 1 68-86 1
77 2 49-94 1 01-10 1 48-84 1 19-91 1
47-74 2 08-80 1 17-71 1 56-65 1 28-82 1
02-20 2 03-30 1 22 1