Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 12 ngày : 00 57
+Biên độ 9 ngày : 23
+Biên độ 8 ngày : 07 39 90 92
+Biên độ 7 ngày : 02 22 31 34 43 50 53 69 73 86
+Biên độ 6 ngày : 03 07 07 10 13 23 23 24 24 28 38 40 45 46 50 52 54 55 56 61 70 71 72 81 82 92 93 94

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
07-70 4 24-42 2 37-73 1 04-40 1 17-71 1
23-32 3 28-82 2 68-86 1 00 1 27-72 1
39-93 2 45-54 2 03-30 1 46-64 1 18-81 1
29-92 2 09-90 1 01-10 1 25-52 1
13-31 2 57-75 1 02-20 1 55 1
34-43 2 35-53 1 22 1 56-65 1
05-50 2 69-96 1 38-83 1 16-61 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 02 ra ngày: 14/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 09 ra ngày: 14/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 10 ra ngày: 10/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 21 ra ngày: 09/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 42 ra ngày: 13/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 94 ra ngày: 03/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày Cặp số 98 ra ngày: 11/01/2017 - đến 25/01/2017 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Soi cầu lô đề Đồng Nai ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 71
+Biên độ 7 ngày : 72
+Biên độ 6 ngày : 35 73 90
+Biên độ 5 ngày : 49 52 79 83 87 99
+Biên độ 4 ngày : 01 02 02 16 19 21 28 32 32 35 36 38 39 57 58 65 66 75 79 79 83 83 88 91 97

Thống kê số lượt cầu lặp Đồng Nai
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
79-97 4 23-32 2 99 1 12-21 1 25-52 1
38-83 4 57-75 2 01-10 1 28-82 1 58-85 1
35-53 2 27-72 1 37-73 1 49-94 1 56-65 1
02-20 2 17-71 1 16-61 1 36-63 1 66 1
19-91 2 78-87 1 09-90 1 39-93 1 88 1
Soi cầu lô đề Cần Thơ ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 47 51
+Biên độ 5 ngày : 10 30 90
+Biên độ 4 ngày : 08 29 35 36 43 64 70 70 74 83 91 98

Thống kê số lượt cầu lặp Cần Thơ
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
47-74 2 03-30 1 29-92 1 34-43 1 38-83 1
07-70 2 09-90 1 35-53 1 46-64 1 19-91 1
01-10 1 08-80 1 36-63 1 15-51 1
Soi cầu lô đề Sóc Trăng ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 72
+Biên độ 5 ngày : 08 19 26 40 46 73 77 79 84 96
+Biên độ 4 ngày : 04 22 30 37 44 45 47 48 49 52 59 62 65 68 69 73 75 77 78 79 82 86 90 98

Thống kê số lượt cầu lặp Sóc Trăng
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
37-73 3 48-84 2 19-91 1 47-74 1 27-72 1
04-40 2 69-96 2 22 1 49-94 1 57-75 1
26-62 2 68-86 2 03-30 1 25-52 1 78-87 1
77 2 08-80 1 44 1 59-95 1 28-82 1
79-97 2 46-64 1 45-54 1 56-65 1 09-90 1
Soi cầu lô đề Đà Nẵng ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 74 76
+Biên độ 6 ngày : 07 20 35
+Biên độ 5 ngày : 23 45
+Biên độ 4 ngày : 05 14 17 20 36 36 45 48 48 51 52 53 54 56 57 58 58 75 76 87 88

Thống kê số lượt cầu lặp Đà Nẵng
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
45-54 3 36-63 2 14-41 1 15-51 1 05-50 1
02-20 2 48-84 2 17-71 1 25-52 1 78-87 1
35-53 2 57-75 2 07-70 1 56-65 1
67-76 2 58-85 2 23-32 1 47-74 1
Soi cầu lô đề Khánh Hòa ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 09 48 58 78
+Biên độ 5 ngày : 06 40
+Biên độ 4 ngày : 31 32 33 34 35 39 41 46 48 49 53 57 72 94 99

Thống kê số lượt cầu lặp Khánh Hòa
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
48-84 2 06-60 1 33 1 14-41 1 27-72 1
35-53 2 04-40 1 34-43 1 46-64 1
49-94 2 13-31 1 09-90 1 58-85 1
78-87 1 23-32 1 39-93 1 57-75 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 44 ♣ Cặp số về ít : 14 57 46 19 24 29 39 28 92 81 20 48 10 93 17 98
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 8 ngày : 44 +Biên độ 7 ngày : 64 +Biên độ 6 ngày : 43 66 21 +Biên độ 5 ngày : 91 75 18 30 35 09 +Biên độ 4 ngày : 61 41 27 11 73 49 72 60 99 54 80 08 02 95 36 58 52 45 +Biên độ 3 ngày : 97 76 15 59 89 82 94 69 67 16 31 22 07 01 34 06 84 63 +Biên độ 2 ngày : 33 90 23 38 86 47 77 71 26 00 79 83 85 53 32 70 65 12 51 88 87 56 37 74 68 13 96 50 25 55 03 40
♣ Cặp số về nhiều nhất : 12 02 24 ♣ Cặp số về ít : 08 33 27 36 45 35 15 14
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 6 ngày : 12 02 24 +Biên độ 5 ngày : 20 22 42 40 +Biên độ 4 ngày : 17 30 23 28 21 32 01 25 37 +Biên độ 3 ngày : 03 06 38 43 13 16 +Biên độ 2 ngày : 07 44 10 18 11 05 34 04 31 29 41
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay