Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Banner Quảng Cáo Banner Quảng Cáo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 10 ngày : 75
+Biên độ 9 ngày : 48
+Biên độ 8 ngày : 13 72
+Biên độ 7 ngày : 08 17 18 23 29 70
+Biên độ 6 ngày : 00 03 07 12 13 23 43 53 57 63 74 75 75 80 83 88 94 97

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
57-75 4 07-70 2 29-92 1 12-21 1 47-74 1
13-31 2 17-71 1 48-84 1 34-43 1 38-83 1
08-80 2 18-81 1 00 1 35-53 1 88 1
23-32 2 27-72 1 03-30 1 36-63 1 49-94 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 03 ra ngày: 19/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 05 ra ngày: 22/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 18 ra ngày: 20/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 40 ra ngày: 21/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 44 ra ngày: 23/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 63 ra ngày: 17/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày Cặp số 69 ra ngày: 20/06/2020 - đến 04/07/2020 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Soi cầu lô đề Hồ Chí Minh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 15 43
+Biên độ 6 ngày : 30 33 57
+Biên độ 5 ngày : 34 34 54
+Biên độ 4 ngày : 01 06 13 24 25 41 41 42 45 45 50 53 54 57 62 64 65 71 74 74 75 75 79 84 88 94

Thống kê số lượt cầu lặp Hồ Chí Minh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
57-75 4 47-74 2 25-52 1 46-64 1 48-84 1
45-54 4 01-10 1 15-51 1 56-65 1 88 1
34-43 3 06-60 1 05-50 1 17-71 1
24-42 2 13-31 1 35-53 1 03-30 1
14-41 2 33 1 26-62 1 79-97 1
Soi cầu lô đề Long An ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 37 44 48 74
+Biên độ 5 ngày : 43 44 47 48 72 78 79
+Biên độ 4 ngày : 00 01 02 08 11 41 42 44 44 44 47 47 48 48 50 50 52 54 64 64 70 72 72 74 77 78 81 81 98

Thống kê số lượt cầu lặp Long An
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
44 5 05-50 2 02-20 1 37-73 1 77 1
47-74 5 46-64 2 08-80 1 25-52 1 79-97 1
48-84 4 18-81 2 11 1 45-54 1
27-72 3 00 1 14-41 1 34-43 1
78-87 2 01-10 1 24-42 1 07-70 1
Soi cầu lô đề Bình Phước ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 9 ngày : 41
+Biên độ 7 ngày : 94
+Biên độ 6 ngày : 28 90 98
+Biên độ 5 ngày : 09 29 70 97 99
+Biên độ 4 ngày : 13 18 24 29 40 49 55 67 73 73 83 85 92 93 97

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Phước
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
29-92 3 37-73 2 99 1 04-40 1 38-83 1
09-90 2 28-82 1 13-31 1 55 1 58-85 1
49-94 2 07-70 1 18-81 1 67-76 1 39-93 1
79-97 2 14-41 1 24-42 1 89-98 1
Soi cầu lô đề Hậu Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 46
+Biên độ 6 ngày : 49
+Biên độ 5 ngày : 77
+Biên độ 4 ngày : 28 33 35 38 45 56 66 72 92 98

Thống kê số lượt cầu lặp Hậu Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
46-64 1 28-82 1 38-83 1 66 1
49-94 1 33 1 45-54 1 27-72 1
77 1 35-53 1 56-65 1 29-92 1
Soi cầu lô đề Quảng Ngãi ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 88
+Biên độ 5 ngày : 47 49 70 80 84
+Biên độ 4 ngày : 05 05 12 22 23 32 33 33 33 50 51 59 59 63 81 83 85 98

Thống kê số lượt cầu lặp Quảng Ngãi
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
05-50 3 08-80 1 22 1 07-70 1 58-85 1
33 3 48-84 1 47-74 1 36-63 1
23-32 2 88 1 49-94 1 18-81 1
59-95 2 12-21 1 15-51 1 38-83 1
Soi cầu lô đề Đắk Nông ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 46
+Biên độ 5 ngày : 27 49 88
+Biên độ 4 ngày : 21 24 43 44 46 51 52 56 66 84 90 94 97

Thống kê số lượt cầu lặp Đắk Nông
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
46-64 2 88 1 34-43 1 25-52 1 48-84 1
49-94 2 12-21 1 44 1 56-65 1 09-90 1
27-72 1 24-42 1 15-51 1 66 1
Soi cầu lô đề Đà Nẵng ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 07
+Biên độ 5 ngày : 01 08 31 51 76
+Biên độ 4 ngày : 00 01 04 06 06 19 31 31 51 53 56 61 63 65 66 68 69 71 79 97 98

Thống kê số lượt cầu lặp Đà Nẵng
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
13-31 3 56-65 2 07-70 1 16-61 1 69-96 1
01-10 2 79-97 2 19-91 1 36-63 1 17-71 1
15-51 2 00 1 35-53 1 66 1 67-76 1
06-60 2 04-40 1 08-80 1 68-86 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 85 69 34 ♣ Cặp số về ít : 80 06 94 02 83 99 14 58 98 66 65 96 12 60 15 24 89
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 6 ngày : 85 69 34 +Biên độ 5 ngày : 17 28 52 25 40 00 11 49 16 78 45 +Biên độ 4 ngày : 72 22 43 31 41 03 21 04 84 26 39 35 44 09 67 13 +Biên độ 3 ngày : 76 82 86 62 23 38 27 18 53 37 87 42 90 30 57 74 70 10 91 07 56 54 +Biên độ 2 ngày : 64 79 33 77 55 46 59 73 32 92 97 81 29 63 01 93 50 95 19 08 51 61 36
♣ Cặp số về nhiều nhất : 30 ♣ Cặp số về ít : 14 08 36 16 45 29 18 41
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 30 +Biên độ 7 ngày : 03 +Biên độ 5 ngày : 13 35 40 +Biên độ 4 ngày : 19 06 07 23 31 10 +Biên độ 3 ngày : 05 11 12 25 04 20 01 +Biên độ 2 ngày : 27 38 22 33 37 44 28 26 15 34 09 17 42
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay