Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo

Soi cầu lô đề

568.vn

LÔ GAN

Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 14 ngày : 84
+Biên độ 9 ngày : 12
+Biên độ 8 ngày : 18 93
+Biên độ 7 ngày : 11 17 92
+Biên độ 6 ngày : 16 36 47 64 68 68 82

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
68-86 2 39-93 1 29-92 1 47-74 1
12-21 1 11 1 16-61 1 46-64 1
18-81 1 17-71 1 36-63 1 48-84 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 11 ra ngày: 17/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 13 ra ngày: 14/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 22 ra ngày: 17/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 28 ra ngày: 15/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 39 ra ngày: 18/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 57 ra ngày: 17/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 60 ra ngày: 18/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 86 ra ngày: 16/07/2015 - đến 30/07/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Soi cầu lô đề Tây Ninh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 42
+Biên độ 6 ngày : 23 39
+Biên độ 5 ngày : 72 81 99
+Biên độ 4 ngày : 10 12 16 20 30 38 50 51 52 58 60 76 91 96

Thống kê số lượt cầu lặp Tây Ninh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
24-42 1 18-81 1 16-61 1 05-50 1 06-60 1
23-32 1 99 1 02-20 1 15-51 1 67-76 1
39-93 1 01-10 1 03-30 1 25-52 1 19-91 1
27-72 1 12-21 1 38-83 1 58-85 1
Soi cầu lô đề Bình Thuận ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 16 48 92
+Biên độ 4 ngày : 00 05 15 45 46 53 59 72 93 94

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Thuận
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
16-61 1 00 1 45-54 1 59-95 1
48-84 1 05-50 1 46-64 1 27-72 1
29-92 1 15-51 1 35-53 1 39-93 1
Soi cầu lô đề An Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 50 52
+Biên độ 5 ngày : 00 01 10 19 20 50 51 55 59
+Biên độ 4 ngày : 05 07 10 11 16 20 20 24 25 27 32 57 75 86

Thống kê số lượt cầu lặp An Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
05-50 3 57-75 2 59-95 1 24-42 1
01-10 3 00 1 07-70 1 27-72 1
02-20 3 15-51 1 11 1 23-32 1
25-52 2 55 1 16-61 1 19-91 1
Soi cầu lô đề Quảng Trị ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 39
+Biên độ 5 ngày : 14 88
+Biên độ 4 ngày : 05 11 11 20 22 26 38 76 99

Thống kê số lượt cầu lặp Quảng Trị
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
11 2 88 1 39-93 1 22 1 38-83 1
14-41 1 05-50 1 02-20 1 26-62 1 67-76 1
Soi cầu lô đề Bình Định ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 44
+Biên độ 6 ngày : 12
+Biên độ 5 ngày : 11 46 81 84
+Biên độ 4 ngày : 01 10 19 24 30 33 41 60 62 62 63 75 82 92

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Định
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
01-10 2 18-81 1 24-42 1 06-60 1 28-82 1
26-62 2 48-84 1 03-30 1 12-21 1
11 1 44 1 33 1 36-63 1
46-64 1 19-91 1 14-41 1 57-75 1
Soi cầu lô đề Quảng Bình ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 77
+Biên độ 5 ngày : 01 07 14 24 41 81
+Biên độ 4 ngày : 00 02 02 09 14 22 31 31 35 48 49 54 54 61 62 71 73 76 86

Thống kê số lượt cầu lặp Quảng Bình
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
14-41 3 24-42 1 09-90 1 48-84 1 26-62 1
02-20 2 18-81 1 22 1 49-94 1 17-71 1
13-31 2 00 1 07-70 1 77 1 37-73 1
45-54 2 01-10 1 35-53 1 16-61 1 67-76 1
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (500đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay