Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo

Soi cầu lô đề

568.vn

LÔ GAN

Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 9 ngày : 71
+Biên độ 8 ngày : 67 81
+Biên độ 7 ngày : 08 63 86 89
+Biên độ 6 ngày : 00 04 04 31 36 44 45 49 50 54 59 80 80 84 95

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
08-80 3 59-95 2 18-81 1 49-94 1
36-63 2 68-86 1 13-31 1 05-50 1
04-40 2 89-98 1 44 1 67-76 1
45-54 2 00 1 17-71 1 48-84 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 03 ra ngày: 23/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 04 ra ngày: 23/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 35 ra ngày: 27/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 36 ra ngày: 13/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 25 ngày Cặp số 55 ra ngày: 26/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 62 ra ngày: 28/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 63 ra ngày: 25/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 68 ra ngày: 25/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 71 ra ngày: 25/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 90 ra ngày: 25/11/2016 - đến 09/12/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Soi cầu lô đề Bình Dương ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 33 43
+Biên độ 5 ngày : 05 17 64 97
+Biên độ 4 ngày : 03 16 21 23 33 38 38 43 51 53 82

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Dương
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
33 2 17-71 1 03-30 1 23-32 1 35-53 1
34-43 2 46-64 1 16-61 1 05-50 1
38-83 2 79-97 1 12-21 1 15-51 1
Soi cầu lô đề Vĩnh Long ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 52 91
+Biên độ 6 ngày : 54 93
+Biên độ 5 ngày : 06 12 19 21 40 91
+Biên độ 4 ngày : 08 10 10 26 47 49 49 64 64 69 71 74 76 91 92 94 95 96

Thống kê số lượt cầu lặp Vĩnh Long
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
19-91 4 12-21 2 45-54 1 25-52 1 29-92 1
49-94 3 46-64 2 26-62 1 04-40 1 59-95 1
01-10 2 69-96 2 39-93 1 17-71 1
47-74 2 08-80 1 06-60 1 67-76 1
Soi cầu lô đề Trà Vinh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 10
+Biên độ 4 ngày : 06 11 19 19 41 66 71 76 86

Thống kê số lượt cầu lặp Trà Vinh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
19-91 2 11 1 14-41 1 17-71 1
06-60 1 01-10 1 66 1 67-76 1
Soi cầu lô đề Ninh Thuận ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 38
+Biên độ 5 ngày : 24 30 47 50 76 86 87 99
+Biên độ 4 ngày : 18 27 33 33 53 60 91 97 98

Thống kê số lượt cầu lặp Ninh Thuận
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
33 2 05-50 1 99 1 35-53 1
24-42 1 67-76 1 18-81 1 06-60 1
03-30 1 68-86 1 27-72 1 19-91 1
47-74 1 78-87 1 38-83 1 79-97 1
Soi cầu lô đề Gia Lai ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 27
+Biên độ 6 ngày : 00 16 63 96
+Biên độ 5 ngày : 02 43 53 75
+Biên độ 4 ngày : 10 12 20 26 27 30 31 35 42 45 48 50 53 71 72

Thống kê số lượt cầu lặp Gia Lai
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
27-72 3 69-96 1 57-75 1 03-30 1 48-84 1
35-53 3 00 1 01-10 1 13-31 1 05-50 1
02-20 2 34-43 1 12-21 1 24-42 1 17-71 1
36-63 1 16-61 1 26-62 1 45-54 1
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay