Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 12 ngày : 49
+Biên độ 10 ngày : 68
+Biên độ 9 ngày : 60 88
+Biên độ 8 ngày : 22 45
+Biên độ 7 ngày : 19 65 89 95 98
+Biên độ 6 ngày : 04 04 05 08 08 15 28 31 44 53 62 80 80 87 88 90

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
08-80 4 22 1 68-86 1 49-94 1 44 1
89-98 2 45-54 1 59-95 1 15-51 1 35-53 1
04-40 2 19-91 1 06-60 1 28-82 1 26-62 1
88 2 56-65 1 05-50 1 13-31 1 78-87 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 07 ra ngày: 05/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày Cặp số 26 ra ngày: 14/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 32 ra ngày: 10/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 36 ra ngày: 11/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 39 ra ngày: 12/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 40 ra ngày: 10/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 53 ra ngày: 13/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 62 ra ngày: 11/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 63 ra ngày: 13/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 66 ra ngày: 13/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 68 ra ngày: 11/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 69 ra ngày: 05/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày Cặp số 73 ra ngày: 14/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 78 ra ngày: 13/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 81 ra ngày: 11/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày Cặp số 89 ra ngày: 13/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 96 ra ngày: 14/02/2018 - đến 26/02/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Soi cầu lô đề Hồ Chí Minh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 46 95
+Biên độ 7 ngày : 42
+Biên độ 5 ngày : 20 23 33 58 59
+Biên độ 4 ngày : 03 03 04 13 29 30 35 36 36 43 45 48 53 55 92

Thống kê số lượt cầu lặp Hồ Chí Minh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
03-30 3 36-63 2 04-40 1 23-32 1 55 1
59-95 2 33 1 13-31 1 34-43 1
29-92 2 58-85 1 24-42 1 45-54 1
35-53 2 46-64 1 02-20 1 48-84 1
Soi cầu lô đề Cà Mau ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 60
+Biên độ 5 ngày : 31 51 77 81
+Biên độ 4 ngày : 01 16 31 36 47 51 53 57 57 75 77 85 89 90 95 98

Thống kê số lượt cầu lặp Cà Mau
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
57-75 3 13-31 2 16-61 1 35-53 1 18-81 1
15-51 2 89-98 2 36-63 1 06-60 1 09-90 1
77 2 01-10 1 47-74 1 58-85 1 59-95 1
Soi cầu lô đề Đồng Tháp ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 35
+Biên độ 5 ngày : 35 54 90
+Biên độ 4 ngày : 07 24 35 36 37 45 46 50 54 55 55 58 58 59 64 65 73 74 75 80 95

Thống kê số lượt cầu lặp Đồng Tháp
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
35-53 3 55 2 05-50 1 56-65 1
45-54 3 58-85 2 24-42 1 47-74 1
37-73 2 59-95 2 36-63 1 57-75 1
46-64 2 07-70 1 09-90 1 08-80 1
Soi cầu lô đề Phú Yên ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 25
+Biên độ 5 ngày : 26
+Biên độ 4 ngày : 07 14 14 17 22 23 25 43 57 67

Thống kê số lượt cầu lặp Phú Yên
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
25-52 2 07-70 1 17-71 1 23-32 1 57-75 1
14-41 2 26-62 1 22 1 34-43 1
Soi cầu lô đề Thừa Thiên Huế ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 91
+Biên độ 5 ngày : 21 29 36 42 43 69 83 96
+Biên độ 4 ngày : 09 10 10 11 13 17 26 31 37 46 55 55 59 61 64 66 67 69 77 89 89 91 96

Thống kê số lượt cầu lặp Thừa Thiên Huế
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
69-96 4 55 2 11 1 24-42 1 67-76 1
19-91 2 89-98 2 36-63 1 34-43 1 77 1
01-10 2 38-83 1 17-71 1 59-95 1 12-21 1
13-31 2 09-90 1 26-62 1 16-61 1
46-64 2 29-92 1 37-73 1 66 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 72 27 ♣ Cặp số về ít : 32 77 56 90 07 98 40 95 28 47 19 91 70 87 05 02 83 68 96 34
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 72 27 +Biên độ 7 ngày : 43 25 +Biên độ 6 ngày : 22 36 +Biên độ 5 ngày : 31 17 11 23 30 61 51 82 63 +Biên độ 4 ngày : 62 09 79 66 16 18 50 26 42 54 60 +Biên độ 3 ngày : 21 00 81 46 94 78 13 39 67 86 15 97 35 29 04 58 65 38 64 +Biên độ 2 ngày : 52 41 44 69 12 03 49 89 84 57 74 37 53 45 93 55 76 33 85 24 20 08 73 59 75 10 92 06
♣ Cặp số về nhiều nhất : 03 ♣ Cặp số về ít : 09 16 27 39 19 15
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 6 ngày : 03 +Biên độ 5 ngày : 30 07 20 40 +Biên độ 4 ngày : 44 10 04 41 12 08 +Biên độ 3 ngày : 01 37 23 35 06 17 05 28 11 38 14 42 02 31 +Biên độ 2 ngày : 13 45 29 24 34 25 26
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay