Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo

Soi cầu lô đề

568.vn

Soi cầu lô đề: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả. Mục đích trợ giúp bạn trong việc chọn các cặp số loto may mắn và có xác suất cao ra trong lần quay tiếp theo.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 12 ngày : 26
+Biên độ 9 ngày : 22 71
+Biên độ 8 ngày : 67 88 89
+Biên độ 7 ngày : 18 47 65 65 69 71 91 92 95
+Biên độ 6 ngày : 01 12 17 22 29 43 51 52 65 68 71 72 78 81 85 92

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
17-71 4 89-98 1 19-91 1 34-43 1 78-87 1
56-65 3 26-62 1 88 1 15-51 1 58-85 1
29-92 3 47-74 1 59-95 1 25-52 1
22 2 67-76 1 01-10 1 68-86 1
18-81 2 69-96 1 12-21 1 27-72 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 23 ra ngày: 15/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 59 ra ngày: 09/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày Cặp số 65 ra ngày: 14/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 73 ra ngày: 13/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 80 ra ngày: 07/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày Cặp số 85 ra ngày: 15/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày Cặp số 95 ra ngày: 15/10/2014 - đến 26/10/2014 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Soi cầu lô đề Tiền Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 70
+Biên độ 6 ngày : 70
+Biên độ 5 ngày : 01 17 20 24 26 46 50 72 76 77
+Biên độ 4 ngày : 06 11 17 19 19 21 22 29 31 32 38 47 61 69 71 77 79 81 84

Thống kê số lượt cầu lặp Tiền Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
17-71 3 26-62 1 01-10 1 22 1 47-74 1
07-70 2 46-64 1 06-60 1 29-92 1 16-61 1
77 2 05-50 1 11 1 13-31 1 69-96 1
19-91 2 27-72 1 02-20 1 23-32 1 79-97 1
24-42 1 67-76 1 12-21 1 38-83 1 18-81 1
Soi cầu lô đề Lâm Đồng ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 27 53 74
+Biên độ 5 ngày : 35 66 70 87
+Biên độ 4 ngày : 00 03 06 15 24 35 36 37 43 43 50 50 55 56 62 64 79 81 83 86 95

Thống kê số lượt cầu lặp Lâm Đồng
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
35-53 3 78-87 1 24-42 1 55 1 18-81 1
34-43 2 00 1 36-63 1 56-65 1 38-83 1
05-50 2 03-30 1 37-73 1 26-62 1 68-86 1
66 1 06-60 1 27-72 1 46-64 1
07-70 1 15-51 1 47-74 1 79-97 1
Soi cầu lô đề Kiên Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 12 27 37 53 57 69 95
+Biên độ 4 ngày : 25 25 25 27 38 45 45 47 52 55 57 58 66 67 69 73 75 75 80 81 82 85 97

Thống kê số lượt cầu lặp Kiên Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
57-75 4 37-73 2 38-83 1 59-95 1 18-81 1
25-52 4 45-54 2 35-53 1 66 1 28-82 1
27-72 2 58-85 2 47-74 1 67-76 1
69-96 2 12-21 1 55 1 08-80 1
Soi cầu lô đề Kon Tum ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 07 44 61 74 76
+Biên độ 4 ngày : 02 07 12 15 24 26 27 38 43 53 57 59 64 66 74 95

Thống kê số lượt cầu lặp Kon Tum
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
07-70 2 67-76 1 24-42 1 34-43 1 46-64 1
47-74 2 02-20 1 26-62 1 35-53 1 66 1
59-95 2 12-21 1 27-72 1 57-75 1
44 1 15-51 1 38-83 1 16-61 1
Soi cầu lô đề Khánh Hòa ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 8 ngày : 15
+Biên độ 6 ngày : 13
+Biên độ 5 ngày : 05 27 58 92
+Biên độ 4 ngày : 08 08 11 12 14 17 36 50 68 82 86 92

Thống kê số lượt cầu lặp Khánh Hòa
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
05-50 2 68-86 2 15-51 1 14-41 1 27-72 1
29-92 2 58-85 1 11 1 17-71 1 28-82 1
08-80 2 13-31 1 12-21 1 36-63 1
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (500đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay