Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo
Soi cầu lô đề: Là thuật ngữ trong cộng đồng xổ số – mô tả việc thống kê kết quả xổ số - tìm ra các cặp cầu dựa vào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả.
Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 9 ngày : 11
+Biên độ 7 ngày : 61 67 68 76
+Biên độ 6 ngày : 12 23 24 41 46 57 57 61 63 64 65

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
16-61 2 57-75 2 24-42 1 68-86 1
67-76 2 12-21 1 14-41 1 36-63 1
46-64 2 23-32 1 11 1
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 11 ra ngày: 05/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 14 ra ngày: 02/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày Cặp số 19 ra ngày: 05/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày Cặp số 23 ra ngày: 06/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 31 ra ngày: 04/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày Cặp số 43 ra ngày: 06/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày Cặp số 76 ra ngày: 04/04/2024 - đến 18/04/2024 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Soi cầu lô đề Tây Ninh ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 83
+Biên độ 6 ngày : 60 80
+Biên độ 5 ngày : 76
+Biên độ 4 ngày : 07 07 26 26 38 43 44 44 47 48 50 55 66 73 74 76 77 81 85 85 94

Thống kê số lượt cầu lặp Tây Ninh
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
38-83 2 44 2 06-60 1 66 1 34-43 1
67-76 2 47-74 2 48-84 1 37-73 1
07-70 2 58-85 2 05-50 1 77 1
26-62 2 08-80 1 55 1 18-81 1
Soi cầu lô đề Bình Thuận ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 15 22 24
+Biên độ 4 ngày : 00 05 05 24 24 24 27 29 45 47 54 59 62 68 89 93 95 95

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Thuận
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
24-42 4 05-50 2 29-92 1 00 1 89-98 1
59-95 3 22 1 15-51 1 26-62 1 39-93 1
45-54 2 27-72 1 47-74 1 68-86 1
Soi cầu lô đề An Giang ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 11 87
+Biên độ 5 ngày : 01 12 41
+Biên độ 4 ngày : 11 18 30 48 51 62 63 67 72 78 81

Thống kê số lượt cầu lặp An Giang
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
11 2 12-21 1 03-30 1 26-62 1 27-72 1
78-87 2 14-41 1 48-84 1 36-63 1
18-81 2 01-10 1 15-51 1 67-76 1
Soi cầu lô đề Quảng Trị ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 40 46
+Biên độ 5 ngày : 56
+Biên độ 4 ngày : 13 23 24 27 32 39 40 44 47 47 48 49 52 60 63 63 83 90 94 96

Thống kê số lượt cầu lặp Quảng Trị
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
04-40 2 36-63 2 44 1 25-52 1 09-90 1
23-32 2 24-42 1 56-65 1 06-60 1
47-74 2 27-72 1 48-84 1 46-64 1
49-94 2 39-93 1 13-31 1 38-83 1
Soi cầu lô đề Bình Định ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 48 89
+Biên độ 5 ngày : 01 63 87
+Biên độ 4 ngày : 01 02 03 08 08 31 43 63 99

Thống kê số lượt cầu lặp Bình Định
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
01-10 2 08-80 2 78-87 1 03-30 1 13-31 1
36-63 2 89-98 1 02-20 1 48-84 1 34-43 1
Soi cầu lô đề Quảng Bình ngày hôm nay: (click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 13
+Biên độ 5 ngày : 16 46 49 56 60 67 95
+Biên độ 4 ngày : 05 05 10 15 16 37 39 41 41 42 44 44 45 45 45 47 47 49 54 56 95

Thống kê số lượt cầu lặp Quảng Bình
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
45-54 4 05-50 2 47-74 2 39-93 1 13-31 1
49-94 2 14-41 2 01-10 1 06-60 1 46-64 1
56-65 2 44 2 15-51 1 24-42 1
59-95 2 16-61 2 37-73 1 67-76 1
♣ Cặp số về nhiều nhất : 28 ♣ Cặp số về ít : 99 70 71 14 02 68 89 60 83 88 58 98 65 96 12 97 15
Soi cầu lô đề Max 4d ngày hôm nay:
+Biên độ 7 ngày : 28 +Biên độ 6 ngày : 85 69 +Biên độ 5 ngày : 45 52 31 40 25 76 22 34 16 49 78 +Biên độ 4 ngày : 17 08 38 00 04 23 43 41 39 26 84 21 67 13 +Biên độ 3 ngày : 82 80 11 54 57 92 63 27 30 07 03 86 62 90 53 37 87 44 09 77 74 56 +Biên độ 2 ngày : 72 64 66 33 18 81 42 93 95 06 94 79 46 55 35 59 01 19 73 10 91 32 50 29 51 61 36
♣ Cặp số về nhiều nhất : 30 ♣ Cặp số về ít : 18 11 28 38 29 27 08 37
Soi cầu lô đề Mega 6/45 ngày hôm nay:
+Biên độ 7 ngày : 30 +Biên độ 6 ngày : 13 +Biên độ 5 ngày : 41 03 14 04 31 40 +Biên độ 4 ngày : 10 34 12 42 +Biên độ 3 ngày : 09 17 22 23 33 44 02 15 05 06 +Biên độ 2 ngày : 36 19 45 35 16 25 26 01 07
Tham khảo thêm Soi cầu lô đề của các tỉnh khác :
Tỉnh, TP :
Nhận KQ XSMB nhanh & Rẻ nhất, soạn XSMB gửi 7039 (1000đ)

Soi cầu lô đề miền bắc hôm nay