Xổ số Thần Tài – Xổ số Điện toán

568.vn

Xổ số Điện toán 123   Thứ Bảy 20/10/2012

 • 8
 • 7
 • 3
 • 0
 • 1
 • 4
Xổ số Thần tài 4   Thứ Bảy 20/10/2012
 • 0
 • 6
 • 9
 • 6
Sau giờ xổ,nhận đầy đủ KQ Truyền thống, đầu đuôi - Điện toán - Thần tài
Chỉ 01 tin nhắn, soạn XSMB gửi 7139(1000đ)

Xổ số Thần Tài – Xổ số Điện toán

568.vn

Xổ số Điện toán 123   Thứ Sáu 19/10/2012

 • 4
 • 2
 • 6
 • 2
 • 8
 • 6
Xổ số Thần tài 4   Thứ Sáu 19/10/2012
 • 9
 • 5
 • 8
 • 5
Sau giờ xổ,nhận đầy đủ KQ Truyền thống, đầu đuôi - Điện toán - Thần tài
Chỉ 01 tin nhắn, soạn XSMB gửi 7139(1000đ)

Xổ số Thần Tài – Xổ số Điện toán

568.vn

Xổ số Điện toán 123 Thứ Năm 18/10/2012
 • 3
 • 7
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
Xổ số Thần tài 4   Thứ Năm 18/10/2012
 • 8
 • 6
 • 1
 • 5
Sau giờ xổ,nhận đầy đủ KQ Truyền thống, đầu đuôi - Điện toán - Thần tài
Chỉ 01 tin nhắn, soạn XSMB gửi 7139(1000đ)

Xổ số Thần Tài – Xổ số Điện toán

568.vn

Xổ số Điện toán 123 Thứ Tư 17/10/2012
 • 9
 • 6
 • 1
 • 8
 • 6
 • 4
Xổ số Thần tài 4   Thứ Tư 17/10/2012
 • 5
 • 9
 • 8
 • 4
Sau giờ xổ,nhận đầy đủ KQ Truyền thống, đầu đuôi - Điện toán - Thần tài
Chỉ 01 tin nhắn, soạn XSMB gửi 7139(1000đ)

Xổ số Thần Tài – Xổ số Điện toán

568.vn

Xổ số Điện toán 123 Thứ Ba 16/10/2012
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 1
 • 4
Xổ số Thần tài 4   Thứ Ba 16/10/2012
 • 2
 • 0
 • 2
 • 7
Sau giờ xổ,nhận đầy đủ KQ Truyền thống, đầu đuôi - Điện toán - Thần tài
Chỉ 01 tin nhắn, soạn XSMB gửi 7139(1000đ)
Xổ số mega 6/45
Xổ số max 4d